Projekty

Uzavíráme projekt: Evaluace integračních projektů financovaných z EU fondů

19. 7. 2021

V rámci projektu jsme zmapovali integrační projekty financované fondy EU v období 2014-2020 a formulovali jsme doporučení pro další programové období 2021-2027. K dispozici je kompletní evaluační zpráva a také obsáhlá databáze integračních projektů, která vznikla ve spolupráci se SIMI. Hodně si slibujeme také od spolupráce, kterou se podařilo navázat napříč migračním a integračním sektorem. → číst dále

Startuje program Skills for Employment

26. 1. 2021

Společnost IKEA ve spolupráci s Konsorciem rozjíždí pilotní projekt zaměřený na podporu osob s mezinárodní a doplňkovou ochranou. Účastníkům nabídne vzdělávání a pomocnou ruku, pokud by měli zájem o práci v obchodních domech IKEA. → číst dále

Evaluace projektů zaměřených na integraci a sociální začleňování cizinců (2014-2020)

3. 9. 2020

Hlavním cílem projektu je zpráva o naplňování cílů Dohody o partnerství pro období 2014-2020 v oblasti integrace a sociálního začleňování cizinců a sestavení doporučení pro příští období 2021-2027. Projekt také analyzuje mechanismus využívání fondů AMIF a ESF a identifikuje dobrou praxi na úrovni plánování / nastavení výzev / realizace projektů / a komplementarity mezi fondy (programy). Výzkum byl zahájen v březnu 2019 a projekt jsme uzavřeli v květnu 2021. Zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. → číst dále

Nový evaluační projekt zahájen

4. 3. 2019

V březnu 2019 Konsorcium zahájilo nový analytický projekt pod názvem „Evaluace projektů zaměřených na integraci a sociální začleňování cizinců“, který je financován z Operačního programu Technická pomoc Evropského fondu soudružností. → číst dále

UKONČENÝ PROJEKT: Společně a lépe

21. 11. 2018

V říjnu jsme ukončili realizaci projektu "Společně a lépe – posílení kapacit Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR", který byl financován z Operačního programu zaměstnanost Evropské unii. → číst dále