Projekty

Nový evaluační projekt zahájen

4. 3. 2019

V březnu 2019 Konsorcium zahájilo nový analytický projekt pod názvem „Evaluace projektů zaměřených na integraci a sociální začleňování cizinců“, který je financován z Operačního programu Technická pomoc Evropského fondu soudružností. → číst dále

UKONČENÝ PROJEKT: Společně a lépe

21. 11. 2018

V říjnu jsme ukončili realizaci projektu "Společně a lépe – posílení kapacit Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR", který byl financován z Operačního programu zaměstnanost Evropské unii. → číst dále