Právní poradenství osobám nesplňujícím podmínky vstupu či pobytu

Právní poradenství osobám nesplňujícím podmínky vstupu či pobytu

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Sdružením pro integraci a migraci, zahájilo v březnu 2024 projekt zajišťující bezplatnou právní pomoc v návratovém procesu státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR.

Projekt také informuje o možnostech dobrovolných návratů, zvyšuje účinnost návratů, přispívá k řízení migračních toků a provádí společné azylové a imigrační politiky při dodržování práv a zásad Listiny základních práv Evropské unie. Hlavním cílem projektu je zajistit informovanost a kvalifikovanou právní pomoc státním příslušníkům třetích zemí a žadatelům o mezinárodní ochranu v případě, že jsou umístěni v Zařízeních pro zajištění cizinců (ZZC) a zároveň jim bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území. Projekt se spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP AMIF.

Trvání projektu: 1.3.2024–30.9.2025

Číslo projektu: CZ.12.01.XX/00/23_013/0000029

Kontaktní osoba: Andrea Krchová