Nabídky pomoci pomahejukrajine.cz

Nabídky pomoci pomahejukrajine.cz

V únoru 2022 bylo vytvořeno centrální místo občanské pomoci pom uprchlíkům z Ukrajiny, platforma Pomáhej Ukrajině. Vznikla jako spontánní dobrovolnická iniciativa a postupně se přerodila ve stabilní nástroj umožňující distribuovat občanskou pomoc jak institucionálním, tak individuálním příjemcům.

Platforma Pomáhej Ukrajině a občanské nabídky pomoci byly hojně využívané jak uprchlíky (např. v oblasti materiální pomoci, doučování, zdravotní péči atd.), tak i pomáhajícími organizacemi, pracujícími s uprchlíky, například v hledání ubytování v solidárních domácnostech, ve využívání tlumočnických služeb nebo administrativní výpomoci. O využití platformy v roce 2022 a o tom, kolik různých uživatelů a aktéru včetně uprchlíků s Ukrajiny se do ní zapojilo, si můžete přečíst zde. I v roce 2023 v kontextu probíhající ruské invaze na Ukrajinu pokračuje Konsorcium v provozu platformy a dalším jejím rozvoji tak, aby byla i nadále efektivním nástrojem pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. O automatický překlad do ukrajinštiny se stará systém Charles Translator for Ukraine, vyvinutý Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK.

Konsorcium zároveň pokračuje i v poskytování informačního servisu s cílem zvýšit informovanost aktérů integrace i široké veřejnosti. Infoservis Ukrajina se stal uznávaným médiem, které pravidelně a přehledně shrnuje aktuality a současně zprostředkovává šíření informací od jiných aktérů. V neposlední řadě poskytuje poradenství, orientaci a propojení při řešení nejasností a problémů z terénu. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu a příchodem uprchlíků z Ukrajiny do České republiky se jejich integrací začala zabývat celá řada aktérů, kteří s poskytováním služeb cizincům nemají zkušenost – ať už jde o poskytovatele sociálních služeb, samotné uprchlíky, kteří pomáhají dalším uprchlíkům nebo o úředníky městských částí, kteří s integrací buď nemají zkušenost, nebo potřebují zprostředkovat nové (stále se měnící) informace.
V neposlední řadě si Konsorcium klade za svůj úkol sledovat, co se v oblasti integrace cizinců odehrává a na základě sběru dat a jejich analýzy informovat aktéry o stavu v jednotlivých oblastech integrace.

Zatímco v roce 2022 byl její provoz financován z dotace Ministerstva vnitra, v roce 2023 je projekt realizován s finanční podporou hlavního města Prahy a Nadace J&T.