Nový projekt „Vzdělávání cizinců ve školách a jeho dopad na úspěšné začlenění do české společnosti“

Konsorcium ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR a s Filosofickou fakultou UK zahajuje tříletý výzkumný projekt zaměřený na podporu žáků s nedostatečnou znalostí češtiny (žáky s OMJ) a jejich učitelů na českých základních a středních školách.

Trvání projektu: 1.9.2023 - 30.11.2026

Cílem projektu je podrobněji popsat rozložení žáků s OMJ na českých základní a středních školách a přispět k vyhodnocení systému jazykové podpory na základních školách. Zaměříme se také na problematiku přechodu ze základní na střední školu a na okolnosti a důvody tzv. drop-outu, tedy předčasného odchodu ze střední školy a ukončení vzdělávání.

Projekt financuje Technologická agentura ČR.

Aplikačním garantem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které využije naše zjištění a doporučení pro tvorbu vlastních koncepčních dokumentů týkajících se nastavení podpory žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka při vzdělávání v základních a středních školách v ČR.