Zdravá střecha, silná síť

Zdravá střecha, silná síť

Se začátkem roku 2024 jsme v Konsorciu nevládních organizací spustili projekt od Zdravá střecha, silná síť, podpořený z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Cílem projektu je stabilizovat Konsorcium jako střešní organizaci pro 20 významných nevládních organizací zabývajících se migrací a integrací osob s migrační zkušeností. Dalším cílem je systematizovat činnost Konsorcia, a tím posílit jeho stávající roli v provazování komunikace mezi občanským, lidskoprávním sektorem a tvůrci migrační politiky. Projekt také podpoří využití potenciálu stávajících platforem – především databáze integračních projektů pro získání přehledu o aktivitách a projektech na podporu integrace cizinců v ČR nejen v rámci sítě.

Stabilizací Konsorcia a systematizací jeho činností chceme zefektivnit a posílit celkové fungování sítě včetně systematického informování členských organizací o aktivitách, o dění v sektoru a možnostech financování. Současně chceme rozšířit aktivity zaměřené na poskytování aktuálních informací v oblasti integrace pro různé integrační aktéry.

Číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_039/0001380

Délka trvání projektu: 01/2024 – 12/2025

Kontaktní osoba: Andrea Krchová