Právní a sociální poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu

Právní a sociální poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu

Projekt cílí na zajištění bezplatného právního a sociálního poradenství pro cílovou skupinu, kterou tvoří žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a cizinci, kteří jsou na území ČR strpění podle zákona č. 325/1999 Sb., se zvláštním zřetelem na zranitelné osoby.

Projekt umožní stabilní a pravidelné fungování poradenských míst v zařízeních Správy uprchlických zařízení (SUZ) a v území. Klientům bude poskytnuto právní poradenství v závislosti na jejich individuální životní situaci. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Příjemcem grantu je Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty a projekt je realizován ve spolupráci s členskými organizacemi Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení pro integraci a migraci.

Trvání projektu: 1.3.2024–31.3.2026

Číslo projektu: CZ.12.01.01/00/23_013/0000030

Kontaktní osoba: Andrea Krchová