O KONSORCIU

Naše poslání

Zastřešujeme

15 nevládních organizací zabývajících se migrací a integrací cizinců

Hájíme

otevřenou a tolerantní společnost založenou na respektu k odlišnostem

Jsme průsečíkem

iniciujeme komunikaci mezi neziskovkami, státní správou a akademiky

Pomozte nám soustředit nabídku a poptávku pomoci pro uprchlíky na jednom místě!

Organizace, které pomáháte, registrujte se!

přes přihlašovací formulář na www.pomahejukrajine.cz

Registrace je otevřená pro neziskovky, obce, asistenční centra, školy aj.

K situaci uprchlíků z Ukrajiny

Členské organizace

Chcete se k nám přidat?

Aktuality

Více aktualit