O konsorciu

Naše poslání

Zastřešujeme

18 nevládních organizací zabývajících se migrací a integrací cizinců

Hájíme

otevřenou a tolerantní společnost založenou na respektu k odlišnostem

Jsme průsečíkem

iniciujeme komunikaci mezi neziskovkami, státní správou a akademiky

Členské organizace

Chcete se k nám přidat?

Aktuality

Evropský akční plán integrace a inkluze 2021-2027 (fulltext česky)

8. 2. 2021

V listopadu 2021 zveřejnila EK Akční plán integrace a inkluze pro období 2021-2027. Plán není pro členské státy závazný, ale obsahuje řadu doporučení pro oblast vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví nebo bydlení a pro budování sociálně soudržnějších a inkluzivnějších společností. Nabízíme stručné shrnutí i plné znění textu v překladu Markéty Mordové. → číst dále

Doprovázení umírajících v různém kulturním prostředí

8. 2. 2021

Odcházení ze života patří k situacím, kdy se mohou s novou silou projevit kulturní a náboženské kořeny, a to i u lidí, kteří prožili velkou část života mimo svou zemi původu a v odlišných kulturních podmínkách. Domácí hospic cesta domů věnoval této problematice velmi zajímavý webinář. → číst dále

Startuje program Skills for Employment

26. 1. 2021

Společnost IKEA ve spolupráci s Konsorciem rozjíždí pilotní projekt zaměřený na podporu osob s mezinárodní a doplňkovou ochranou. Účastníkům nabídne vzdělávání a pomocnou ruku, pokud by měli zájem o práci v obchodních domech IKEA. → číst dále

Pobytová legislativa: připravuje se zpřísnění podmínek pro nesezdané páry a vzdálenější rodinné příslušníky  

11. 1. 2021

Do poslaneckého výboru pro bezpečnost šel 7. ledna návrh zákona, který mění dosavadní zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Pro nejbližší rodinné příslušníky, tedy zejména manžele či děti českých občanů, by měla zůstat jejich práva zachována, ale postavení nesezdaných párů, kde jeden občanem ČR nebo EU a druhý tzv. třetizemcem, se v několika oblastech zhorší.  → číst dále

Schůzka advokační skupiny 11. 12. 2020

15. 12. 2020

Na práci interkulturních pracovníků může mít negativní dopad navrhovaná novela zákona o sociálních službách. Do začátku roku lze počítat se značnou nejistotou kolem povinných adaptačně integračních kurzů. Sledujeme vývoj v legislativě. Pracujeme na společném stanovisku k novému Evropskému azylovému a migračnímu paktu. → číst dále

Amnesty International a maraton dopisů

2. 12. 2020

Chceme se letos zapojit do maratonu psaní dopisů, který pořádá Amnesty International. Za pozornost a podporu stojí všechny případy, které Amnesty představuje, ale z migrační perspektivy je výjimečný hlavně příběh takzvané "trojky z El Hiblu" - tří mladistvých, kteří byli na Maltě obviněni z únosu lodi. Obhajoba přitom říká, že nešlo o únos, jen o tlumočení strašlivého strachu běženců, kteří se na lodi plavili, aby nebyli vráceni do Libye. Obviněným hrozí doživotní vězení. → číst dále

Více

Newsletter