O KONSORCIU

Od roku 2003 společně s členskými organizacemi hájíme práva cizinců v České republice. Usilujeme o nastavení podmínek, za kterých budou cizinci a cizinky žít plnohodnotný život za spravedlivých podmínek. Osmnáct organizací, které aktuálně zastřešujeme, zajišťuje migrantům humanitární pomoc, poskytuje právní a sociální poradenství nebo pořádá vzdělávací akce posilující mezikulturní dialog. V Konsorciu koordinujeme spolupráci mezi našimi členskými organizacemi a snažíme se propojovat ostatní aktéry migrace a integrace. Naším posláním je advokační práce založená na zkušenostech členských organizací, od kterých získáváme podněty a argumenty pro komunikaci s tvůrci politik. Naším cílem je evidence-based nastavování politik a naše argumenty jsou postavené nejen na zkušenostech organizací, ale také na datech, která expertně zpracováváme. Jsme partnerem státní správy, mezinárodních organizací, vzdělávacích institucí i médií.

Aktuality

Aktuality

Členské organizace

Chcete se k nám přidat?