O konsorciu

Od roku 2003 společně s členskými organizacemi hájíme práva cizinců v České republice. Usilujeme o nastavení podmínek, za kterých budou cizinci a cizinky žít plnohodnotný život za spravedlivých podmínek. Osmnáct organizací, které aktuálně zastřešujeme, zajišťuje migrantům humanitární pomoc, poskytuje právní a sociální poradenství nebo pořádá vzdělávací akce posilující mezikulturní dialog. V Konsorciu koordinujeme spolupráci mezi našimi členskými organizacemi a snažíme se propojovat ostatní aktéry migrace a integrace. Naším posláním je advokační práce založená na zkušenostech členských organizací, od kterých získáváme podněty a argumenty pro komunikaci s tvůrci politik. Naším cílem je evidence-based nastavování politik a naše argumenty jsou postavené nejen na zkušenostech organizací, ale také na datech, která expertně zpracováváme. Jsme partnerem státní správy, mezinárodních organizací, vzdělávacích institucí i médií.

Naše poslání

Zastřešujeme

Zastřešujeme

Osmnáct významných nevládních organizací zabývajících se migrací a integrací osob s migrační zkušeností. Koordinujeme spolupráci členských organizací v hlasem a byli partnerem pro státní správu i média.

Hájíme

Hájíme

Otevřenou a tolerantní společnost založenou na respektu k odlišnostem. Naším cílem je podpora ​​sebevědomé společnosti, která je připravena umožnit migrantům i uprchlíkům férovou adaptaci a integraci tak, aby u nás mohli žít plnohodnotný život. Česko má za poslední čtvrtstoletí pozitivní zkušenosti s integrací migrantů i silné demokratické hodnoty, na kterých můžeme stavět.

Jsme průsečíkem

Jsme průsečíkem

Iniciujeme komunikaci mezi občanskou společností, státní správou a akademiky. Pro dialog se státní správou přinášíme podněty a zkušenosti expertů z terénu. Připomínkujeme legislativní návrhy a aktivně poskytujeme médiím naše komentáře a hodnocení aktuálního dění v oblasti migrace a integrace.

Aktuality

Členské organizace

Chcete se k nám přidat?