Naše práce

Pro členské organizace

Pro členské organizace

  • Koordinujeme tematické pracovní skupiny.
  • Pořádáme setkání s dalšími aktéry integrace a migrace.
  • Organizujeme školení a workshopy.
  • Vydáváme newsletter
Pro odbornou a širší veřejnost

Pro odbornou a širší veřejnost

  • Pořádáme debaty a semináře k aktuálním tématům.
  • Realizujeme vlastní výzkum a vytváříme analytické materiály.
  • Pořádáme oslavu Mezinárodního dne migrantů.
Pro novináře

Pro novináře

  • Poskytujeme komentáře k aktuálnímu dění.
  • Zajišťujeme pravidelný informační servis.
  • Zprostředkujeme kontakty na odborníky v různých oblastech migrace a integrace.

Témata

Projekty

Nabídky pomoci pomahejukrajine.cz HMP
Nadace J&T
01/2023—12/2023 Platforma Pomáhej Ukrajině je nástrojem umožňující distribuovat občanskou pomoc jak institucionálním, tak individuálním příjemcům. v roce 2023 v kontextu probíhající ruské invaze na Ukrajinu pokračuje Konsorcium v provozu platformy a dalším jejím rozvoji tak, aby byla i nadále efektivním nástrojem pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Konsorcium zároveň pokračuje i v poskytování informačního servisu s cílem zvýšit informovanost aktérů integrace i široké veřejnosti. V neposlední řadě poskytuje poradenství, orientaci a propojení při řešení nejasností a problémů z terénu.
Integrating Ukrainian Refugees in the Czech Republic: Strengthening COS's Capacities to Provide Assistence and Advocacy EPIM 01/2023—12/2023 Cílem tohoto projektu je je udržet a posílit kapacity neziskových organizací v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků. Mezi jeho hlavní cíle patří zajištění pokračování advokační práce a poskytování služeb ukrajinským uprchlíkům nebo zvýšení jejich kvality.
Projekt je klíčový pro udržení integrační podpory neziskových organizací pro ukrajinské uprchlíky po celý rok 2023, tedy v kritickém období pro jejich úspěšnou integraci. Příjemcem grantu je Konsorcium a devět jeho členských organizací.
Usilujeme o férovou migrační politiku ACF 3/2020—3/2023 Pomocí vzájemně provázaných advokačních, analytických a informačních aktivit usilujeme o změnu v oblasti migrační, azylové a integrační politiky a legislativy v ČR. Za podpory datové analýzy, strategické litigace a ve spolupráci s rozhodujícími aktéry posílíme ochranu práv migrantů a migrantek, zabráníme zhoršování lidskoprávních standardů v oblasti migrace a posílíme budování spolupráce se subjekty, které se v tématu neprosazují, přestože se jich dotýká. Těmito změnami a partnerstvími také vytvoříme prointegrační prostředí v české společnosti. Projekt je řešen v partnerství se SIMI a OPU.
Skills for Employment IKEA 1/2021—8/2023 Společnosti IKEA pomáháme rozvíjet program společenské odpovědnosti. Naším společným cílem je podpora držitelů mezinárodní podpory při hledání práce. Konsorcium navíc zajišťuje vzdělávání zaměstnanců IKEA a asistenci pro HR oddělení. Společně také usilujeme o propagaci a šíření dobré praxe.

Aktuality z projektů