Brožury pro cizince v řízení o správním vyhoštění

Brožury pro cizince v řízení o správním vyhoštění

V rámci projektu Právní poradenství osobám nesplňujícím podmínky vstupu či pobytu, který je spolufinancovaný Evropskou unií, jsme s realizačními partnery OPU a SIMI publikovali dvě informační brožury poskytující informace příslušníkům třetích zemích, kteří se nacházejí v řízení o správním vyhoštění. Brožury jsou vyhotoveny ve třech jazykových variantách.

Informační brožury napomohou k vyšší informovanosti cílové skupiny o tom, jaké mají práva a jak a kde získat právní poradenství v případě potřeby.

První brožura, která je určená pro cizince umístěné v zařízeních pro zajištění cizinců (ZZC), obsahuje informace týkající základních práv cizinců, dostupnost právního poradenství, co je ZZC, či režim v ZZC. Brožury jsou dostupné pod těmito odkazy:

Druhá brožura je určená pro cizince mimo ZZC. Tato brožura obsahuje podobné informace jako v první brožuře vyjma informací vztahující se k pobytu v ZZC. Brožury jsou dostupné pod těmito odkazy: