Kdo jsme

Náš tým

Andrea Krchová
Ředitelka

Vystudovala sociální a kulturní antropologii. Migraci a integraci se věnuje už od dob studií, kdy se zapojila do výzkumných aktivit v akademickém a neziskovém sektoru. Kromě výzkumu se zajímá o vzdělávání dospělých a o genderová témata. V Konsorciu má na starost vedení týmu, síťování s českými i zahraničními partnery, dohlíží na realizaci projektů a koordinuje sociální skupinu. Konsorcium zastupuje v Monitorovacím výboru AMIF a ve Výboru pro práva cizinců při Úřadu vlády.

krchova@migracnikonsorcium.cz

Klára Besuchet
Policy officer

Vystudovala Bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v rámci meziuniverzitní dohody strávila rok v Japonsku, kde se soustředila na studium japonštiny a mezinárodních vztahů. Poslední dva roky strávila ve Švýcarsku, kde pracovala v oblasti vzdělávání a zároveň byla dobrovolníkem v Caritas a Červeném kříži. S tématem migrace má zkušenosti jak ze státní správy, tak z neziskového sektoru. V Konsorciu koordinuje advokační a právní skupinu a dále se věnuje přípravě odborných analýz a stanovisek a také komunikaci priorit s politiky a dalšími aktéry.

besuchet@migracnikonsorcium.cz

Blanka Tollarová
Vedoucí výzkumu

Zabývá se sociologií migrace, zajímá ji postavení a začleňování migrantů v hostitelských společnostech a formování migrační a integrační politiky ČR. Ve své práci kombinuje zkušenosti z akademického výzkumu, z práce v nevládním sektoru i ve státní správě. Aktuálně se věnuje aplikovanému a evaluačnímu výzkumu v oblasti integrace cizinců.  V Konsorciu vede výzkumný projekt zaměřený na reflexi integračních projektů financovaných z ESF a AMIF.

tollarova@migracnikonsorcium.cz

Lucie Kellnerová Kalvachová
Koordinátorka pro média

Vystudovala sinologii a translatologii a mnoho let se věnovala  překládání textů, převážně z oblasti kulturní historie a sociálně medicínského pomezí. V poslední době přeložila také sérii knih pro děti a mládež. Prožila několik let v Číně, v Mongolsku a v Norsku a zajímá ji problematika identity a interkultury v migračním kontextu. Působí též jako lektorka integračních kurzů. V Konsorciu má na starosti komunikační a mediální práci.

kellnerova@migracnikonsorcium.cz


Výkonný výbor

Magda Faltová
Sdružení pro integraci a migraci

Kristýna Titěrová
META, o.p.s.

Michaela Davidová
MOST pro, o.p.s.

Andrea Krchová
Konsorcium

Členské organizace

Fórum expertů

Anna Pavlíková
právnička

Filip Dus
právník

Eliška Flídrová
právnička

Tomáš Verčimák
právník

Tomáš Jungwirth
analytik

Další organizace

Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci
Jsme držiteli zvláštní akreditace v přípravném procesu pod vedením Organizace spojených národů. Jeho cílem je připravit a následně mezi 193 členskými státy OSN schválit celosvětový dokument podporující bezpečnou, řízenou a legální migraci.

FRA (Fundamental Rights Agency)
(Fundamental Rights Agency) je agentura EU, která byla zřízena s cílem poskytovat orgánům EU a členským státům nezávislou pomoc a odborné poradenství v oblasti základních práv. Agentura FRA je zapojena do strukturovaného dialogu s občanskou společností prostřednictvím Platformy pro základní práva (Fundamental Rights Platform). Jedná se o jedinečné fórum, které zahrnuje více než 400 neziskových organizací z celé EU a které umožňuje evropskou debatu o základních právech. Konsorcium je členem od roku 2017.

PICUM
Konsorcium je členem sítě neziskových organizací PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), která prosazuje respektování lidských práv neregulérních migrantů v Evropě. PICUM poskytuje přímé propojení mezi lokálními organizacemi a evropskými institucemi tím, že podává zprávy o problematice neregulérních migrantů prostřednictvím zkušeností nabytých jejími členy a současně monitoruje vývoj příslušných politik na evropské úrovni. V současnosti PICUM tvoří více než 100 členských organizací a 105 individuálních členů, jež poskytují humanitární podporu a asistenci neregulérním migrantům v 25 zemích napříč Evropou i v jiných regionech.

Měj se k světu
Jsme členy iniciativy Měj se k světu, neformálního sdružení oborových platforem a dalších zastřešujících NNO, které přímo zastupují přes 125 neziskových organizací. V návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje OSN jsme vytvořili společnou vizi Česka do roku 2030 a seznam politických priorit, které považujeme za klíčové pro jeho rozvoj v dalším volebním období.

Médicins du Monde
Konsorcium je partnerem mezinárodní neziskové organizace Médecins du Monde. Mise této organizace v současné době působí ve 44 zemích, které jsou postiženy válkou, přírodními katastrofami, hladem či chudobou. Organizace vede také osvětové kampaně například na podporu boje proti viru HIV. Kromě aktivit po celém světě Médecins du Monde rovněž monitorují úroveň poskytování lékařské péče migrantům v evropských zemích. Cílem aktivit organizace v zemích Evropy je zlepšit dostupnost lékařské péče všem osobám bez ohledu na pobytový status.

Jsme to my
Konsorcium je členem a partnerem platformy Jsme to my, která vznikla pod záštitou Nadace OSF Praha. Platforma má za cíl vytvořit online i offline prostor otevřený všem, kdo chtějí rozumně a kultivovaně diskutovat o migraci a dalších tématech s ní spojených. Během let 2016–2017 proběhla řada veřejných debat, kulatých stolů pro novináře, školení pro neziskové organizace, školení pro migranty a dalších aktivit, včetně vytvoření video kampaní, na kterých se Konsorcium aktivně podílelo.

Podpořili nás

Výroční zprávy

Výroční zprávy:
2019 201820172016201520142013201220112010