Kdo jsme

Náš tým

Andrea Krchová
Ředitelka

Vystudovala sociální a kulturní antropologii. Migraci a integraci se věnuje už od dob studií, kdy se zapojila do výzkumných aktivit v akademickém a neziskovém sektoru. Kromě výzkumu se zajímá o vzdělávání dospělých a o genderová témata. V Konsorciu má na starost vedení týmu, síťování s českými i zahraničními partnery, dohlíží na realizaci projektů a koordinuje vzdělávací skupinu. Konsorcium zastupuje v Monitorovacím výboru AMIF a ve Výboru pro práva cizinců při Úřadu vlády.

krchova@migracnikonsorcium.cz

Blanka Tollarová
Vedoucí výzkumu

Vystudovala sociologii a sociální politiku, zajímá ji začleňování migrantů do hostitelských společností a tvorba a vyhodnocování migrační a integrační politiky ČR. Od příchodu uprchlíků z Ukrajiny spoluvytvářela platformu Pomáhej Ukrajině a má na starosti informační servis pro pomáhající organizace. Koordinuje sociální skupinu Konsorcia. Aktuálně pracuje také na výzkumech o jazykové podpoře žáků s nedostatečnou znalostí češtiny a o roli obcí při přijímání uprchlíků z Ukrajiny.

tollarova@migracnikonsorcium.cz

Lenka Kopecká
Policy officerka

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Má zkušenosti z advokacie i ze státní správy. V Konsorciu má na starosti koordinaci advokační a právní skupiny. Věnuje se také přípravě odborných analýz a stanovisek, připomínkování legislativy a komunikaci priorit s politiky a dalšími aktéry.

kopecka@migracnikonsorcium.cz

Petra Schwarz Koutská
Koordinátorka pro média

Komunikační manažerka, publicistka a tvůrkyně podcastů. Vystudovala bezpečnostní studia a žurnalistiku, pracovala jako bezpečnostní analytička v oblasti soft target protection a momentálně působí jako komunikační manažerka se zaměřením na migraci v rámci Konsorcia a na komunikaci klimatické vědy ve vlastním projektu sosinfo.cz. S manželem vychovává dvě dcery.

koutska@migracnikonsorcium.cz

Ondřej Valenta
Datový analytik

Vystudoval sociální geografii a regionální rozvoj. Věnuje se aplikovanému výzkumu v oblasti integrace cizinců a hodnocení implementace integračních politik. Je koordinátorem Databáze integračních projektů a zaměřuje se na zpracování, analýzu a vizualizaci dat. Ve volném čase převážně muzicíruje.

valenta@migracnikonsorcium.cz

Barbora Kindlová
Projektová manažerka

Vystudovala mezinárodní rozvoj na České zemědělské univerzitě. Má zkušenosti s řízením humanitárních a rozvojových projektu v zahraničí. Zejména na Ukrajině, Gruzii, Armenii a Balkáně. V Konsorciu má na starosti realizaci dvou projektů zaměřující se poskytování právní asistence žadatelům o azyl.

kindlova@migracnikonsorcium.cz

Členské organizace

Chcete se k nám přidat?

Výkonný výbor

Magda Faltová
Sdružení pro integraci a migraci

Petra Damms
Dignity Restoring Hope

Michaela Tetrao
MOST pro, o.p.s.

Andrea Krchová
Konsorcium

Fórum expertů

Anna Pavlíková
právnička

Filip Dus
právník

Eliška Flídrová
právnička

Tomáš Verčimák
právník

Tomáš Jungwirth
analytik

Podpořili nás

Spolupracující organizace

Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci
Jsme držiteli zvláštní akreditace v přípravném procesu pod vedením Organizace spojených národů. Jeho cílem je připravit a následně mezi 193 členskými státy OSN schválit celosvětový dokument podporující bezpečnou, řízenou a legální migraci.

FRA (Fundamental Rights Agency)
(Fundamental Rights Agency) je agentura EU, která byla zřízena s cílem poskytovat orgánům EU a členským státům nezávislou pomoc a odborné poradenství v oblasti základních práv. Agentura FRA je zapojena do strukturovaného dialogu s občanskou společností prostřednictvím Platformy pro základní práva (Fundamental Rights Platform). Jedná se o jedinečné fórum, které zahrnuje více než 400 neziskových organizací z celé EU a které umožňuje evropskou debatu o základních právech. Konsorcium je členem od roku 2017. Více

PICUM
Konsorcium je členem sítě neziskových organizací PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), která prosazuje respektování lidských práv neregulérních migrantů v Evropě. PICUM poskytuje přímé propojení mezi lokálními organizacemi a evropskými institucemi tím, že podává zprávy o problematice neregulérních migrantů prostřednictvím zkušeností nabytých jejími členy a současně monitoruje vývoj příslušných politik na evropské úrovni. V současnosti PICUM tvoří více než 100 členských organizací a 105 individuálních členů, jež poskytují humanitární podporu a asistenci neregulérním migrantům v 25 zemích napříč Evropou i v jiných regionech. Více

Měj se k světu
Jsme členy iniciativy Měj se k světu, neformálního sdružení oborových platforem a dalších zastřešujících NNO, které přímo zastupují přes 125 neziskových organizací. V návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje OSN jsme vytvořili společnou vizi Česka do roku 2030 a seznam politických priorit, které považujeme za klíčové pro jeho rozvoj v dalším volebním období. Více

Médicins du Monde
Konsorcium je partnerem mezinárodní neziskové organizace Médecins du Monde. Mise této organizace v současné době působí ve 44 zemích, které jsou postiženy válkou, přírodními katastrofami, hladem či chudobou. Organizace vede také osvětové kampaně například na podporu boje proti viru HIV. Kromě aktivit po celém světě Médecins du Monde rovněž monitorují úroveň poskytování lékařské péče migrantům v evropských zemích. Cílem aktivit organizace v zemích Evropy je zlepšit dostupnost lékařské péče všem osobám bez ohledu na pobytový status. Více

Jsme to my
Konsorcium je členem a partnerem platformy Jsme to my, která vznikla pod záštitou Nadace OSF Praha. Platforma má za cíl vytvořit online i offline prostor otevřený všem, kdo chtějí rozumně a kultivovaně diskutovat o migraci a dalších tématech s ní spojených. Během let 2016–2017 proběhla řada veřejných debat, kulatých stolů pro novináře, školení pro neziskové organizace, školení pro migranty a dalších aktivit, včetně vytvoření video kampaní, na kterých se Konsorcium aktivně podílelo. Více

Výroční zprávy

2022202120202019 201820172016201520142013201220112010