Integrating Ukrainian Refugees in the Czech Republic: Strengthening CSOs’ Capacities to Provide Assistance and Advocacy

Konsorcium v roce 2023 koordinuje pro devět členských organizací grant od EPIM (European Programme for Integration and Migration) zaměřený na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Od začátku ruské agrese proti Ukrajině dominuje v práci Konsorcia i jeho členských organizací integrace ukrajinských uprchlíků. Počet ukrajinských uprchlíků, kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana, je v přepočtu na obyvatele nejvyšší v celé EU. Jejich příchod znamenal pro organizace občanské společnosti pomáhající migrantům bezprecedentní výzvu a vyžádal si otevření nových pracovních míst, rozšíření rozsahu služeb nebo rozvoj nových.

Cílem tohoto projektu je udržet a posílit kapacity neziskových organizací v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků. Mezi jeho hlavní cíle patří zajištění pokračování advokační práce a poskytování služeb ukrajinským uprchlíkům nebo zvýšení jejich kvality.

Příjemcem grantu je Konsorcium a devět jeho členských organizací. Finanční prostředky EPIM podpoří přibližně 30 (většinou) částečných úvazků pro interkulturní pracovníky, právníky, experty, advokační pracovníky nebo koordinátory v celé České republice. Projekt je tak klíčový pro udržení integrační podpory neziskových organizací pro ukrajinské uprchlíky po celý rok 2023, tedy v kritickém období pro jejich úspěšnou integraci.

 

Doba trvání projektu: 01-12/2023

Celková částka: 407 097 EUR

Participující organizace: Charita ČR, Diakonie ČCE, InBáze, META o.p.s., Most PRO, Multikulturní centrum Praha, Nesehnutí, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení pro integraci a migraci