Akce

Proběhl kulatý stůl v Praze na téma interkulturní práci

29. 3. 2018

Ve čtvrtek 22.3. proběhlo setkání zástupců magistrátu, městských částí, nevládních organizací, nemocnic a pedagogicko-psychologických poraden s názvem "Kulatý stůl k integraci: Interkulturní tlumočení a komunikace s cizinci – dobrá praxe a zjišťování potřeb". Nad akcí převzal záštitu radní hlavního města Prahy Jan Wolf. Sešlo se přes 30 účastníků - interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků, zástupců městských úřadů, nemocnic a neziskových organizací. → číst dále

Rozvojová spolupráce jako nástroj migrační politiky?

31. 1. 2018

Evropská konfederace humanitárních a rozvojových nevládních organizací CONCORD zveřejnila zprávu hodnotící implementaci Svěřenského fondu pro Afriku (EUTF) - nového finančního nástroje EU, jenž by měl přispět ke stabilitě a řešení příčin neregulérní migrace v Africe. → číst dále

Migranti? Jsme to i my!

13. 12. 2016

Migrační a uprchlická krize nám za uplynulý rok ukázala mnohé o každém z nás. V reakci na atmosféru ve společnosti vznikla platforma {jsme to my}, která sdružuje jednotlivce a organizace… číst dále