Akce

META o.p.s.: Znalost češtiny je základním předpokladem akademického úspěchu

11. 2. 2020

V českých školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem a vzdělávací systém na ně není připraven. Podpora postrádá koncepci a nereaguje na konkrétní potřeby dětí, ani na
jejich úroveň jazyka. Je často závislá na přístupu jednotlivých škol, které o ni musí žádat
prostřednictvím rozvojových programů. Cesta k plnohodnotnému zapojení dětí a žáků s
odlišným mateřským jazykem do vyučování se tím prodlužuje, komplikuje a vzdaluje od
rovného přístupu ke vzdělávání. → číst dále

Mezinárodní den migrantů 2019

18. 11. 2019

Konsorcium ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze, kanceláří IOM, Mezinárodním festivalem filmů o migraci a magistrátem hl. m. Prahy pořádá v Kampusu Hybernská oslavu Mezinárodního dne migrantů. → číst dále

Mezinárodní konference Města, migrace a integrace: Výzvy, aktéři a inspirace – 14. 5. 2019

12. 4. 2019

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci spolupořádanou Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Sdružením pro integraci a migraci, Pražskou kanceláří Nadace Heinrich-Böll-Stiftung a OBSE Kanceláří pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) pod záštitou primátora hl. m Prahy.

Datum: 14. května 2019, 09:00 – 17:00
Místo: Kaiserštejsnký palác, Malostranské náměstí 23, Praha 1
→ číst dále