Proběhl kulatý stůl v Praze na téma interkulturní práci

Ve čtvrtek 22.3. proběhlo setkání zástupců magistrátu, městských částí, nevládních organizací, nemocnic a pedagogicko-psychologických poraden s názvem "Kulatý stůl k integraci: Interkulturní tlumočení a komunikace s cizinci – dobrá praxe a zjišťování potřeb". Nad akcí převzal záštitu radní hlavního města Prahy Jan Wolf. Sešlo se přes 30 účastníků - interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků, zástupců městských úřadů, nemocnic a neziskových organizací.

Kulatý stůl začal prezentací socioložky Yany Leontievy k výstupům výzkumu o životě cizinců v Praze (k dispozici celý zde), následně účastníci pracovali ve třech paralelních workshopech. Ty byly rozděleny tematicky na práci s cizinci na úřadech, ve vzdělávání a v nemocnicích. V každé oblasti byly identifikovány zásadní výzvy a problémy, kterým je nutné se v budoucnu věnovat. Účastníci mezi sebou také sdíleli dobrou praxi, se kterou je možné pracovat i jinde. Výstupy budou použity pro další rozvoj interkulturní práce a komunitního tlumočení a pro jednání o jejich užívání při komunikaci s cizinci na území hlavního města.

Toto setkání bylo organizováno Konsorciem, s podporou od Magistrátu Hlavního města Prahy, v rámci projektu Společně a lépe, financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu.