Seminář: Občanská participace v interkulturní práci

Seminář: Občanská participace v interkulturní práci

Ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci, z. s. pořádáme workshop zaměřený na problematiku občanské participace v migračním kontextu.

Seminář povedou zkušené lektorky Natallia Allen a Anna Darašenka. Společně s účastníky si položí otázky typu: Jak motivovat migranty k občanské angažovanosti? Jak vlastně vzniká komunita? Jak mohou migranti přispět k rozvoji občanské společnosti? A jak jim mohou pomoci interkulturní pracovníci?