Zahraniční pracovníky potřebujeme i za covidu-19 a zajistíme jim stejné podmínky jako Čechům

16. října 2020 se konalo jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) pro zaměstnávání zahraničních pracovníků a dospělo k následujícím závěrům:

– navzdory poklesu ekonomického růstu a dopadům epidemie Covid-19 na trh práce, potřeba zaměstnávání zahraničních pracovníků v některých odvětvích české ekonomiky i nadále trvá.
 
– plánuje se spuštění povinných adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí pracovní migranty od roku 2021.
 
– zaměstnavatelé musí i v dnešní mimořádné době důsledně dbát na rovné zacházení se všemi zaměstnanci bez ohledu na jejich státní příslušnost. V případech nařízení karantény zaměstnanci, pracovní neschopnosti, nutné péče o dítě, dočasného nepřidělování práce, dočasného omezení nebo uzavření provozu nebo nařízení výkonu práce z domova a ve všech podobných situacích musí být se zahraničními pracovníky zacházeno stejně, jako s českými.
 
– zneužívání zranitelného postavení pracovních migrantů není možno tolerovat. Vůči zahraničním pracovníkům musí zaměstnavatelé dodržovat také všechny mimořádné závazky vyplývající z ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Jakékoli porušování práv pracovních migrantů a nedodržování pracovních a mzdových podmínek ze strany zaměstnavatelů by mělo být kontrolními orgány důsledně postihováno.
 
za zprostředkování informace děkujeme OAMP MV ČR.