VEŘEJNÁ DISKUZE: Obraz migrace a migrantů v polarizované společnosti

Srdečně Vás zveme na veřejnou debatu, která proběhne 13. 6. 2019 od 17 hodin v prostorách Knihovny Václava Havla s názvem "Obraz migrace a integrace v polarizované společnosti – kde nyní stojíme?"

Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
Kdy: 13. červen 2019, 17:00 – 19:00

 

Veřejná debata a představení publikace Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe (2018), vydané Nadací Heinricha Bölla.

Od roku 2015, kdy vyvrcholila takzvaná uprchlická krize, se migrace stala klíčovým předmětem společenského zájmu a politických diskusí. Stala se tématem, které hluboce rozděluje společnost, vyvolává v mnoha lidech strach, ovlivňuje politické dění a volební kampaně i výsledky, a které také výrazně otřáslo jednotou Evropské unie. V posledních dvou letech nicméně počet žadatelů o azyl v EU klesl téměř na úroveň před krizí a téma tak pomalu ustupuje do pozadí. Nedostatek pracovní síly a malá nezaměstnanost však v České republice vedou k rychle vzrůstajícímu počtu zahraničních pracovníků, jejichž integrace přináší nové výzvy pro naši společnost.

Jak se tyto změny projevují v současné diskusi o migraci? Jaký obraz o ní nám nyní média poskytují, co to pro naši společnost znamená a jak to ovlivňuje migrační a integrační politiku naší země? Jak téma figurovalo v kampani před volbami do Evropského parlamentu, které se konají na konci května?

O těchto a dalších otázkách budou diskutovat Radha Sarma Hegde – vědkyně oblasti médií, kultury a komunikace z NYU, autorka knihy Mediating Migration, Grigorij Mesežnikov – ředitel a spoluzakladatel slovenské organizace Institut pro veřejné otázky a editor publikace Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe, která bude v rámci debaty představena, Eva Valentová ze Sdružení pro integraci a migraci, která je autorkou jedné z kapitol, a Adéla Jurečková z Člověka v tísni, jež představí jejich současný výzkum mediálního obrazu migrace v ČR.

Diskusi bude moderovat Daniela Vrbová která byla dlouholetou redaktorkou pořadu Zaostřeno na cizince na ČRo Plus.

Debata je pořádána Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung, Charitou Česká republika ((v rámci projektu MIND financovaného Evropskou unií)) a Encyklopedii migraci.

 Sdílet přes Facebook