Konference „Města, migrace a integrace“ přinesla nové pohledy a důležitou výměnu zkušeností

Konsorcium 14. května 2019 ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci, Pražskou kanceláří Nadace Heinrich-Böll-Stiftung a OBSE Kanceláří pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) pořádalo mezinárodní konferenci "Města, migrace a integrace: Výzvy, aktéři a inspirace," konanou pod záštitou primátora hl. m Prahy.

Konference konané v krásných prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí se zúčastnilo téměř 150 lidí. Byli mezi nimi zástupci obcí, ministerstev a dalších úřadů, neziskového sektoru, akademické sféry, migrantských spolků i zaměstnavatelů. Tato diverzita a mnohost perspektiv a zkušeností byla velkým přínosem pro vzájemné diskuse a výměny názorů.

Hlavním tématem konference byla integrace cizinců na lokální úrovni. Během dvou panelových debat a celkem sedmi workshopů se diskutovalo o tom, jakou roli mají hrát stát, obce, zaměstnavatelé i organizace občanské společnosti v procesu integrace, o tom, jak aplikovat víceúrovňové řízení v oblasti integrace, či o kreativních a inovativních přístupech k integraci a o inspirativní zahraniční i domácí praxi.

Koukněte se na video z konference, které zachycuje živé debaty a přibližuje, jak se k tématu vztahují organizátoři i někteří řečníci:

Účastníky na konferenci uvítal starosta Mětské části Praha 1, na jejímž území se akce konala, Pavel Čižinský; ředitel Pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung, Klaus Linsenmeier; a náměstkyně Odboru demokratizace OBSE/ODIHR, Meaghan Fitzgerald.

Své zkušenosti přijelo sdílet několik hostů ze zahraničí včetně zástupce Vysokého komisaře pro migraci, Vasca Malty; poradce pro integraci v holandském městě Utrecht, Jana Braata; integračního experta města Berlín, Kai Leptiena; vedoucí partnerství v ReDi School v Mnichově, Birgit Köbl; poradce pro migraci a svobodu pohybu v OBSE/ODIHR, Pabla Rojas Coppariho; či koordinátora práce s uprchlíky a integrace v německém městě Erlangen, Amila Sharifova.

Mezi českými hosty na konferenci mimo jiné vystoupil starosta Kolína, a zároveň poslanec a předsteda STAN, Vít Rakušan; specialista integrace cizinců na Magistrátu hlavního města Prahy, Jan Janoušek; hlavní metodička Integračního centra Praha, Anca Covrigová; výkonný ředitel Brno Expat Centre, Jan Kopkáš; či v Praze dlouhodobě působící vedoucí HR v Mews Systems, Tyler Golden.

Jak podotknul Jan Braat: „Tato konference byla skvělou přiležitostí pro výměnu dobré praxe v integraci migrantů a dozvědět se jak různé obce překonávájí výzvy v této oblasti. Obzvlášt mě zajímaly zkušenosti jiných měst a to jak plánují a vyvíjejí evaluci svých integračních opatření.“

Všem hostům, partnerům a spolupořadatelům srdečně děkujeme za spolupráci a všem ostatním za účast a aktivní zapojení do diskusí na této podařené akci. Program najdete ZDE.

 

Výstupy z konference

Poznatky z konference jsme shrnuli ve dvou krátkých článcích – zatímco první představuje hlavní témata konference a co jsme si z ní odnesli, druhý je namířen přímo na obce a zastupitele a představuje, jakým způsobem se lze zapojit do integrace na lokální úrovni a proč by se tématu měly věnovat.

Obsáhlejší shrnutí v anglickém jazyce, si můžete přečíst ZDE. / You can read a report summarizing main points of the conference HERE.

Zástupce OSCE/ODIHR prezentovali během konference novou publikaci s názvem „Local Authorities‘ Migrant Integration Guide“ (Průvodce k integraci migrantů pro lokální zástupce)