Mezinárodní konference Města, migrace a integrace: Výzvy, aktéři a inspirace – 14. 5. 2019

Mezinárodní konference Města, migrace a integrace: Výzvy, aktéři a inspirace – 14. 5. 2019

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci spolupořádanou Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Sdružením pro integraci a migraci, Pražskou kanceláří Nadace Heinrich-Böll-Stiftung a OBSE Kanceláří pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) pod záštitou primátora hl. m Prahy.

Datum: 14. května 2019, 09:00 – 17:00
Místo: Kaiserštejsnký palác, Malostranské náměstí 23, Praha 1

V rámci konference Vám představíme inovativní přístupy, inspirativní zahraniční i českou zkušenost a fungující modely zapojení jednotlivých aktérů v oblasti integrace cizinců na lokální úrovni. Mezi širokou škálou účastníků – zástupců státní správy, obcí, zaměstnavatelů, organizací občanské společnosti či akademiků, budou také zahraniční hosté, jejichž zkušenosti přispějí do diskuse o tom, jak posílit roli obcí a měst v oblasti integrace cizinců.

Hlavními tématy konference budou:

  • Víceúrovňové řízení v oblasti integrace – prezentace zkušeností měst ze zahraničí i ČR, představení publikace ODIHR Průvodce místních samospráv problematikou integrace migrantů;
  • Role měst, obcí a zaměstnavatelů v oblasti sociální integrace zahraničních pracovníků – představení několika inovativních projektů a přístupů k integraci na lokální úrovni ze zahraničí i České republiky

Konference se bude skládat ze dvou panelových diskusí, po nichž budou následovat diskuse a workshopy v menších pracovních skupinách. Na konferenci bude zajištěno simultánní tlumočení.

Více informací a podrobný program naleztene zde: Program_Konference_Města, migrace a integrace_14.5.2019

K registraci na konferenci následujte tento odkaz.

V pondělí 13. května v prostorách Kaiserštejnského paláce proběhne také půldenní mezinárodní konference „Vzdělávání a posilování kapacit pro práci s migranty“ pořádaná IOM Mezinárodní organizací pro migraci v rámci projektu Kvalitativní služby na lokální úrovni pro migranty a uprchlíky (Q-SER). Více informací naleznete na www.iom.czwww.q-ser.org.