Přístup k sociální pomoci, zdravotní péči a vzdělávání pro držitele dočasné ochrany

Pár obecných informací a přehledné letáky v ukrajinštině a češtině ke stažení.

Držitelé dočasné ochrany jsou kryti speciálním systémem sociální podpory, který je definován v Lex Ukrajina a má aktuálně následující podobu:

  • humanitární dávka
  • příspěvek pro solidární domácnosti
  • přístup k sociálním službám (včetně pobytových) – úhrada bude řešena speciální dotací pro poskytovatele.

Přístup k dalším dávkám sociální podpory, jako je nemocenská, ošetřovačka, peněžitá pomoc v mateřství, invalidní či starobní důchod aj. mají pouze osoby, které jsou v ČR zaměstnané a které splňují zákonné podmínky.

Elektronická identita pro žádost o humanitární dávku: vedle bankovní identity (která je reálně dost omezená) je možno zřídit NIA ID přes CzechPoint, pro kterou stačí vízové razítko.

Nová specializovaná pobočka Úřadu práce pro podávání a zpracování žádostí o humanitární dávku je v Holešovické tržnici.

Letáky

 

A4_socialni_pomoc_CZ_nahled

A4_socialni_pomoc_CZ_tisk

A4_socialni_pomoc_UA_nahled

A4_socialni_pomoc_UA_tisk

A4_zdravotni_pece_CZ_UA

A4_zdravotni_pece_CZ_UA_tisk

A4_vzdelavani_CZ

A4_vzdelavani_CZ_tisk

A4_vzdelavani_UA

A4_vzdelavani_UA_tisk