Migrace a kriminalita

FSV UK představila novou expertní skupinu pro Ukrajinu. Odborníci plánují vydat každé dva týdny nový materiál pro úspěšné zvládnutí důsledků války na Ukrajině. Autorem prvního příspěvku je Marie Jelínková a text je k dispozici zde.

Migrace a kriminalita: nepodceňujme trestné činy vůči uprchlíkům

Shrnutí
Přestože média s oblibou spojují migraci s kriminalitou, data ukazují, že migranti se na zvyšování kriminality nepodílí. Podceňovaná je naopak trestná činnost, jejíž jsou migranti obětmi. Mezi nejzranitelnější skupiny migrantů patří ženy a děti, které momentálně tvoří většinu uprchlíků z ukrajinské války. Při ochraně příchozích uprchlíků je potřeba věnovat klíčovou pozornost trhu práce a vymahatelnosti jejich pracovních práv.

Ke stažení: Migrace a kriminalita