Kulatý stůl: dostupnost zdravotní péče o cizince v ČR

Jak funguje systém zdravotních služeb pro cizince v ČR? Jaká jsou úskalí komerčního zdravotního pojištění? Jak se daří překonávat jazykové a kulturní bariéry ve zdravotnických zařízeních? Proč někteří cizinci zdravotní pojištění nemají? A jak situace dopadá na rodiny s dětmi nebo na velké nemocnice?

Expertní online kulatý stůl proběhne 9. září od 15:00 do 17:00 a nahrávka bude k dispozici na kanálu YouTube. Pořádá Západočeská univerzita ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a Konsorciem v rámci EU projektu Interreg Central Europe.

 

Program:

  • Obecný rámec poskytování zdravotní péče cizincům a změny vyplývající z novely zákona o pobytu cizinců, která vstoupila v platnost v srpnu 2021 (Klára Boumová, Charita ČR)
  • Děti s chronickým onemocněním, které nelze pojistit u komerčních pojišťoven (Inessa Vasilevskaya, iniciátorka petice za zařazení dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění)
  • Zkušenost cizineckého a sociálního oddělení FN Motol (Magdalena Veverková a Daniel Klír, FN Motol)
  • Interkulturní práce ve zdravotnických a sociálních službách (Klára Boumová, Charita ČR)