Integrace ukrajinských uprchlíků rok poté

WeWork, 29. 3. 2023 10:00-12:00 hodin, Národní 14, Praha 1


Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR si vás dovoluje srdečně pozvat na akci představující komunikační aktivity neziskového sektoru v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků do české společnosti po roce od ruské invaze.

Cílem je akce je vytvořit prostor pro konstruktivní diskuzi, jak zlepšit fungování a spolupráci neziskového a veřejného sektoru v bezprecendentní situaci, jakou zažíváme.

Na akci vystoupí tito hosté:

Adam Ondráček, komunikační stratég
Teorie změny, komunikace k široké veřejnosti a změna v přijímání ukrajinských uprchlíků v kontextu politické vůle realizovat transformaci v sociálním, pracovně-právním a školském systému. Zhodnocení strategické komunikace státu, úspěchů a příležitostí ke zlepšení.

Petra Schwarz Koutská, komunikační manažerka Konsorcia
Představení komunikační kampaně Začít společně, jejího zadání i výsledků. Poučení pro neziskový sektor k zadávání kampaní, vztahy s donory, silné a slabé stránky spolupráce neziskového sektoru a komunikačních agentur, snaha o synergii se státem. Příležitosti a prostor pro zlepšení.

Daniel Prokop
Nejzajímavější data o integraci ukrajinských uprchlíků. Jak souvisejí s vnímáním integrace českou veřejností?

Panelová diskuze (moderuje Petra Schwarz Koutská)

  • David Klimeš, novinář, Aktuálně.cz
  • Daniel Prokop, sociolog, PAQ Research
  • Oksana Moiseniuk, ukrajinská režisérka a autorka filmu 8. den války
  • Jan Schroth, projektový a PR manažer, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Nikola Hořejš, sociolog, STEM, programový ředitel Blíž k sobě

Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty
Poděkování úřadům, neziskovým organizacím a donorům za spolupráci a podporu. Vytyčení cílů pro další rok v integraci nejen ukrajinských uprchlíků. Tři nejdůležitější kroky pro současnou vládu. 

Po akci bude prostor nadále otevřen k networkingu a diskuzi. Pro účast na akci je nutné se registrovat vyplněním formuláře zde

 

Více o přednášejících:

Petra Schwarz Koutská, komunikační manažerka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty

Komunikační manažerka Konsorcia NNO a environemntálního mediálního projektu sosinfo.cz, publicistka a koordinátorka podcastu Žena v zenu. Vystudovala bezpečnostní studia a žurnalistiku v Praze a Berlíně. Je spoluautorkou Komunikační strategie pro integraci Ukrajinců v ČR

Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty

Ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Vystudovala sociální a kulturní antropologii. Migraci a integraci se věnuje už od dob studií, kdy se zapojila do výzkumných aktivit v akademickém a neziskovém sektoru. Kromě výzkumu se zajímá o vzdělávání dospělých a o genderová témata. V Konsorciu má na starost vedení týmu, síťování s českými i zahraničními partnery, dohlíží na realizaci projektů a koordinuje sociální skupinu. Andrea tráví hodně času na schůzkách s ministerskými úředníky a dalšími stakeholdery v oblasti migrace.

Adam Ondráček, komunikační stratég, KONTRA

Adam je stratég a zakladatel KONTRA. Má za sebou desetiletou kariéru v reklamních a kreativních agenturách a posledních pět let se věnuje stavbě značek a tvorbě marketingových strategií. Studoval publicistiku, marketingovou komunikaci na Univerzitě Karlově a Management vědy a inovací tamtéž. Je spoluautorem Komunikační strategie pro integraci Ukrajinců v ČR

David Klimeš, novinář, Aktuálně.cz

Na Aktuálně.cz či v Českém rozhlasu Plus komentuje ekonomické a politické dění. Na Fakultě sociálních věd UK vyučuje komunikaci.  V roce 2018 obdržel novinářskou Cenu Karla Havlíčka Borovského.

Daniel Prokop, sociolog, PAQ Research

Sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research. Člen NERV, Člen expertní skupiny pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030. Působí na Fakultě sociálních věd UK a zaměřuje se na kvantitativní výzkum v  oblastech vzdělávání, sociálních nerovností a chudoby, sociální politiky a sociální stratifikace. V roce 2020 vydal knihu Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Za seriál analytických článků o české společnosti Úvod do praktické sociologie získal v roce 2016 Novinářskou cenu.

Oksana Moiseniuk, režisérka

Režisérka a producentka Oksana Moisenniuk se narodila v zakarpatském městečku Kobylecká Poljana. Ve Lvově vystudovala fakultu žurnalistiky a od roku 2009 žije v Čechách. Natáčí lifestylové a dokumentární pořady, na karlovarském festivalu měl premiéru její film Osmý den války.

Nikola Hořejš, sociolog, STEM

Nikola je ředitelem programu pro mezinárodní záležitosti v Institutu STEM, kde pracuje od roku 2018. Zároveň působí jako programový ředitel v nadaci Blíž k sobě. Spolupracuje s nestranickými organizacemi i politickými stranami s cílem prosazovat demokratické a transparentní vládnutí, lidská práva a mezinárodní spolupráci. Nikola vystudoval politologii a psychologii na Univerzitě Karlově.

Pozvanka_Integrace ukrajinskych uprchliku rok pote.docx