MZV uspořádalo konferenci „Intercultural and interfaith dialogue: building trust among future communities“

Konference proběhla 11. listopadu 2021. Hlavním tématem byl koncept důvěry jakožto pojítko mezi společenskými a mezinárodními aktéry usilujícími o mírové soužití mezi odlišnými kulturními a náboženskými komunitami. Konferenci uspořádaly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ústav mezinárodních vztahů, pražská pobočka Organizace islámské spolupráce (OIC) a Nadace Anny Lindhové.

Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák v čase nárůstu vlivu autoritářských trendů a disruptivních technologií na jedné straně a vzrůstající religiozity na straně druhé připomněl způsoby, kterými mohou diplomacie, náboženské organizace a duchovní představitelé pomoci v obnově důvěry v mezikulturních a náboženských vztazích.Dále vystoupily uznávané osobnosti a přední odborníci na mezikulturní a mezináboženský dialog, jako jsou: náměstek generálního tajemníka OSN, vysoký představitel pro Alianci civilizací OSN a bývalý ministr zahraničních věcí Španělska Miguel Moratinos, přední světový odborník na Blízký Východ Prof. Olivier Roy, vrchní rabín a představitel Amerického židovského výboru David Rosen či Prof. Tomáš Halík z Karlovy Univerzity v Praze. 

Záznam z konference je možné nalézt na: www.iir.cz/en/intercultural-and-interfaith-dialogue-1