Nesouhlasíte s novelou zákona o občanství? Napište poslancům!

Toto jsou hlavní sporné body, proti kterým Konsorcium vystupuje: zpřísnění způsobu nabývání českého občanství pro tzv. druhou generaci cizinců, zavedení přestupkové bezúhonnosti v určitých kategoriích, které obsahují často banální přestupky jako rušení nočního klidu či odhození žvýkačky na chodník (při 2 a více porušeních dochází ke ztrátě možnosti žádat o státní občanství) nutnost nově dokazovat životní náklady, přičemž není … číst dále

Několik užitečných odkazů z portálu Praha metropole všech ke vzdělávání žáků s OMJ

Desatera pro ředitele a pedagogy ZŠ k tématu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) - Organizace META, o.p.s. zaktualizovala tzv. desatero pro pedagogy a desatero pro ředitele ZŠ. Jedná se o dokumenty se základními informacemi k tématu práce se žáky s OMJ. Oba dokumenty jsou volně ke stažení na webu Praha – metropole všech: Desatero pro pedagogy pro výuku a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (aktualizace… číst dále

Je legální, aby občanky třetích zemí podstoupily v ČR interrupci?

Dle našeho názoru z § 10 zákona č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství, vyplývá, že cizinky ze zemí mimo EU, které mají na území ČR udělený dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání, za účelem studia nebo za účelem sloučení rodiny s partnerem zaměstnaným v organizacích se sídlem v ČR, mají tím pádem právo na umělé přerušení těhotenství na vlastní žádost ze stejných podmínek jako občanky ČR. Stejné právo zřejmě patří i žadatelká… číst dále

Praktická příručka mentoringu v oblasti integrace cizinců

ÚVOD Mentoring cizinců je jedním z nástrojů integrace, který se pomalu rozvíjí a etabluje i v České republice. Usnadňuje a urychluje integrační proces a zároveň v sobě nese benefity nejen pro mentees z řad migrantů, ale i pro jejich mentory, kteří mají možnost využít smysluplně svůj potenciál a sociálně se angažovat. Přesto je tato aktivita v rámci služeb neziskových organizací či veřejných institucí stále spíše okrajová a to i díky její finančn… číst dále

Matoucí a bezdůvodné zpřísňování dosud fungujícího zákona o státním občanství  

K jakému konkrétnímu zpřísnění by přijetím tohoto návrhu zákona došlo? Nově by jedinci z tzv. druhé generace cizinců, tedy osoby ve věku 18-21 let, které v ČR pobývaly minimálně dvě třetiny doby od svých 10 let, přišli o možnost získat české občanství zjednodušeným způsobem a to prohlášením. Tito žadatelé strávili v České republice velkou část svého života a v mnoha případech se za považují za Čechy a Češky. Navrhovaná úprava by … číst dále

Setkání advokační skupiny 5. 3. 2021

 Přehled dění v legislativě & další advokační činnost Novela zákona o azylu a ZPC „Průkazová novela“ ZPC  Novela zákona o státním občanství Vyhláška k adaptačně integračním kurzům  Zvýšení jazyka z A1 na A2 pro trvalý pobyt Školství – systémová podpora dětí a žáků s OMJ  Migrační pakt Zdravotnictví – očkování, proplácení testů   Koordinaci advokační skupiny zajišťuje Klára Besuchet (besuchet@… číst dále

Srovnávací zpráva: Jak Česko a Slovensko pomáhají uprchlíkům s bydlením?

 Jak Česká republika, tak i Slovensko hostí stále velmi malé množství držitelů mezinárodní ochrany. Jejich výjimečné postavení mezi migranty, dané složitou životní situací a zakotvené v evropském a mezinárodním právu, nicméně vyžaduje ze strany států zvýšenou péči o zajištění sociální integrace. Adekvátní a dostupné bydlení je přitom klíčovou součástí úspěšného procesu integrace uprchlíků do nové společnosti.    Text dokládá, že v … číst dále