Co se osvědčilo českým obcím v přístupu k ukrajinským uprchlíkům v roce 2023

Co se osvědčilo českým obcím v přístupu k ukrajinským uprchlíkům v roce 2023

V únoru a březnu 2024 realizovalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty za podpory Mezinárodní organizace pro migraci dotazníkové šetření mezi českými obcemi o tom, jak v roce 2023 zvládaly soužití s ukrajinskými uprchlíky.

Rok 2023 přinesl do situace obcí a jejich přístupu k uprchlíkům částečně přirozený útlum a významnou změnu charakteru podpůrných aktivit. Zejména ve větších obcích nicméně potřeba podpory aktivit směrem k ukrajinským uprchlíkům přetrvává. Reflexe obcí ohledně soužití s uprchlíky tak nabízí nejen pestrý obraz toho, jak soužití s nově příchozími na lokální úrovni vypadá, ale především informace o tom, jaké aktivity by bylo vhodné v obcích podpořit, co obce trápí a na jaké přetrvávající či nové výzvy hledají řešení. Článek shrnující nejdůležitější praxe, které se v přístupu a zapojení ukrajinských uprchlíků obcím nejvíce osvědčily, naleznete na tomto odkazu.