Průběžná zpráva z evaluace integračních projektů hrazených v ČR Evropskou unií v období 2014-2020

Podle projektového zadání Ministerstva pro místní rozvoj dokončuje Konsorcium evaluační zprávu zaměřenou na integrační projekty financované Evropskou unií v období 2014-2020.

Na základě informací z dostupných databází a z rozhovorů s různými aktéry již vznikl poměrně důkladný popis dosud realizovaných projektů a také série doporučení pro období 2021-2027. K těm nejdůležitějším patří jednak posílení, popřípadě zavedení osvědčených služeb pro migranty, ale také podpora příslušných organizací a (často nových) profesí, zlepšení koordinace mezi aktéry, efektivnější využití evropských zdrojů nebo podchycení dat, která napomůžou lepšímu pochopení migrační situace a plánování. Velkou výzvou bude zajištění kontinuity podpůrných a komunitních služeb financovaných z končícího operačního programu Praha – pól růstu.

Manažerské shrnutí průběžné evaluační zprávy je k dispozici ZDE