Legislativa: právní a advokační skupina sleduje

Legislativní procesy a plánování na národní i evropské úrovni brzdí covid-19, ale právní a advokační skupina vše sleduje, a kde je to možné, přichází s připomínkami a návrhy.

  • Novela zákona o občanství – půjde do 1. čtení, věc sledujeme, jsme domluveni na spolupráci s některými opozičními stranami a připraveni dodávat podklady k pozměňovacím návrhům.

 

  • Novela azylu + ciziny – prošla legislativní radou vlády, v současnosti je na vládě, ale kdy se dostane do Parlamentu nevíme.

 

  • Novela ciziny (tzv. průkazová) – týká se rodinných příslušníků občanů EU a ČR – návrh byl díky razantní kritice z našich řad i dalších připomínkových míst vyčleněn z novely o občanských průkazech a na konci srpna se vrátil do mezirezortu v pozměněném znění, byly z něj odstraněny nejproblematičtější body. Posílali jsme k němu své připomínky, na vypořádání čekáme.

 

  • Vyhláška k adaptačně integračním kurzům – minulý týden bylo ukončeno připomínkové řízení, jehož jsme se účastnili. Na vypořádání a finální verzi se čeká, vyhláška by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2021.

 

  • Vyhláška k zákonu o azylu řadící Arménii spolu s Velkou Británií mezi bezpečné země – díky Charitě jsme se zařazením Arménie v připomínkách vyjádřili nesouhlas, protože k takovému kroku není žádný důvod, situace v Arménii se nikterak k lepšímu nezměnila a dodržování lidských práv je v zemi zůstává problematické. Návrh rozporovala i další připomínková místa (MPSV, MZV).

 

MÉDIA : Cizinci budou muset absolvovat integrační kurz o tradicích nebo domácím násilí (Česká justice, 27.8.)