Centrum pro integraci cizinců: cizinci na Kolínsku a sociálně aktivizační služba Hermiona

Centrum pro integraci cizinců zpracovalo v návaznosti na své aktivity dva zajímavé informační materiály.

Hloubková Analýza integrace cizinců na Kolínsku potvrzuje potřebu koncepčního uchopení integrace, lepšího strategického plánování a většího zapojení místních samospráv.

Informační leták o službě Hermiona dokládá význam sociálně aktivizační práce s rodinami s migrační zkušeností a na konkrétním příkladu ukazuje, jak je téma svázané s problematikou žáků s odlišným mateřským jazykem a s jejich začleněním do škol.

Více o činnosti Centra pro integraci cizinců najdete ZDE.