Proběhla konference o kreativitě a integraci cizinců

Proběhla konference o kreativitě a integraci cizinců

V polovině června proběhla úspěšná celodenní konference „Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď“, organizovaná Konsorciem ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Účastnici se mohli dozvědět o různých netradičních způsobech zapojení umělců, migrantů a samospráv do procesu integrace cizinců jak v Česku, tak i v Německu.

Konference probíhala 14. června 2017 v reprezentativních prostorách Veletržního paláce a zúčastnilo se jí přes 60 zástupců neziskových organizací, státní správy, městských úřadů, uměleckých institucí a migrantských spolků. Svoji práci prezentovali mimo jiné tři hosté z Německa: Wanja Staatkamp z Drážďanského státního divadla, Reka Lörincz z Bavorského spolku AGABY, a Susa Gunzner z Granhotel Cospomolis v Augsburgu.

Konference proběhla v rámci doprovodného programu k výstavě Zákon cesty autora Aj Wej-weje a za podpory pražské kanceláře nadace Heinrich-Böll-Stiftung.

Díky brněnské organizaci Nesehnutí, návštěvnicí mohli také shlédnout výstavu Ženy bez hranic – výstava komiksů inspirovaných skutečnými životními příběhy žen se zkušeností migrace vznikla ve spolupráci s umělkyní Toy Box v roce 2017.

Níže si můžete stáhnout prezentace panelistů dopolední části programu, shrnutí obsahu odpoledních workshopů a medailonky pozvaných hostů.

 

Ke stažení

Výstupy workshopu o angažovaném divadlu
Výstupy workshopu o zapojení migrantů a dobrovolnictvi
Výstupy workshopu o výstavách a vizuálním umění
Výstupy workshopu o knihovnách
Medailonky hostů konferenci
Prezentace z panelové diskuse-1
Prezentace z panelové diskuse-2
PROGRAM-Integrace-jako-vyzva-2017