Kulatý stůl na téma interkulturní práce v Praze

Konsorcium organizuje další kulatý stůl o integraci cizinců na místní úrovni ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Tento pražský kulatý stůl se bude specificky zabývat komunikací úřadů, škol a nemocnic s cizinci, a roli interkulturních pracovníků a tlumočníků v této komunikaci. Budeme diskutovat o současné praxi a zároveň o možnosti do budoucna. Součástí kulatého stolu bude také zjišťování potřeb úředníků a zdravotního personálů v této oblasti. Kromě těchto témat, také proběhne diskuse nad některými zjištěními Analýzy postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy. Kromě pracovníků městských částí budou přítomni zástupci Magistrátu, ICP, Úřadu práce, OAMP a nevládních organizací zabývajících se interkulturní práci.

Kulatý stůl proběhne 22. 3. v budově Staroměstské radnice.

 

Tato akce je součásti sérii kulatých stolu, organizované v rámci projektu Společně a lépe, který je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu.