Vstupuje v platnost novela zákona o pobytu cizinců

Mezi pozitivní změny patří zahrnutí novorozenců do systému veřejného zdravotního pojištění na dva až tři měsíce a pokutování zaměstnavatelů, kteří umožňují výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání. Novela však přináší také zpřísnění podmínek pro nesezdané páry občan ČR/EU-cizinec a tzv. vzdálené rodinné příslušníky, zhoršení právního postavení osob bez státní příslušnosti a monopol Pojišťovny VZP na poskytování komerčního pojištění. Poslanci také odmítli dostát mezinárodním závazkům a zahrnout do systému veřejného pojištění starší děti cizinců s dlouhodobým pobytem.

 

Jak vznikala aktuální podoba zákona? A jaká stanoviska prosazovalo Konsorcium?

Pozměňovací návrhy poslanců

Novela se dostala do Poslanecké sněmovny na podzim 2020 a 3. čtením prošla 2. 6. 2021. Poslanci diskutovali a hlasovali o několika pozměňovacích návrzích a zejména přičiněním ANO, ČSSD, SPD a KSČM dospěli k následujícím výsledkům:

SCHVÁLENO:

 • Pětiletý monopol Pojišťovny VZP, dceřiné společnosti VZP, na poskytování komerčního pojištění cizinců. Návrh: Miloslav Janulík a Věra Adámková (ANO). Z pohledu Konsorcia: zásadně nežádoucí.
 • Významné zhoršení právního postavení osob bez státní příslušnosti. Návrh: Růžička (ANO). Z pohledu Konsorcia: protiústavní a zásadně nežádoucí.
 • Zahrnutí novorozenců do systému veřejného zdravotního pojištění. Návrh: J. Čižinský (KDU-ČSL). Z pohledu Konsorcia: žádoucí.
 • Možnost postihovat subjekty umožňující výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání. Návrh: R. Sklenák (ČSSD). Z pohledu Konsorcia: žádoucí.

ZAMÍTNUTO:

 • Přístup do veřejného zdravotního pojištění všem dětem cizinců s dlouhodobým pobytem. Návrh: P. Třešňák, Fr. Kopřiva (Piráti) a J. Čižinský (KDU-ČSL). Z pohledu Konsorcia: klíčový a žádoucí (s potenciálem napravit dlouhodobou nespravedlnost ohledně zdravotního pojištění).
 • Odstranění novelizačních bodů zhoršujících právní postavení tzv. vzdálených rodinných příslušníků občanů ČR a EU. Návrh: J. Čižinský (KDU-ČSL). Z pohledu Konsorcia: žádoucí.

Tiskovou zprávu shrnující důvody pro přijetí PN Třešňáka, Kopřivy a Čižinského, kterou jsme zveřejnili před 3. čtením, si můžete přečíst na tomto odkazu. Naše návrhy k jednotlivým pozměňovacím návrhům společně s factsheetem ke zdravotnímu pojištění dětí, která jsme rozesílali všem poslancům, naleznete zde a zde.    

Pozměňovací návrhy senátorů

Schválený návrh zákona odešel do Senátu 15. 6. 2021 jako senátní tisk č. 108. Postupně byl projednán na garančním Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro zdravotnictví a Ústavně-právním výboru. Představeny byly dva pozměňovací návrhy, které pak Senát při hlasování 1.7.2021 schválil.

SCHVÁLENO:

 • Odstranění přijatého monopolu Pojišťovny VZP na poskytování komerčního pojištění pro cizince.
 • Přístup do veřejného zdravotního pojištění pro všechny děti cizinců s dlouhodobým pobytem.

Senátorům jsme před hlasováním posílali senátní factsheet a také dokument uvádějící na pravou míru výroky poslanců, které zazněly během 3. čtení v Poslanecké sněmovně.

Přehlasování senátní vratky ve Sněmovně

Schválená senátní verze zákona se vrátila do Sněmovny, která o novele jednala 13. 7. 2021. Poslanci ANO, ČSSD, SPD a KSČM se svými hlasy vyslovili proti návrhům Senátu a prosadili tak původní verzi zákona, včetně monopolu Pojišťovny VZP a zachování komerčního zdravotního pojištění pro děti s výjimkou novorozenců. 

Zklamáním pro nás byli poslanci opozičních stran, kteří se hlasování nezúčastnili – chybělo jich 14 a k přijetí návrhu stačilo 9 hlasů!!!!

PŘÍZNIVÉ ZMĚNY

 • Za jediný úspěch považujeme schválení návrhu, který do systému veřejného zdravotního pojištění nově zahrnuje novorozence, jejichž rodiče mají v ČR dlouhodobý pobyt. Ačkoliv budou tyto dětí mít přístup k veřejnému pojištění pouze do konce měsíce, ve kterém dosáhnou věku 60 dnů, pokryjí se tím největší náklady vzniklé v případě komplikací kolem porodu. Také už nebude docházet k situacím, kdy nemocní novorozenci zůstanou bez pojištění, jelikož je komerční pojišťovny odmítnou pojistit, nebo kdy se rodiče budou muset zadlužit, aby splatili statisícové až milionové částky za poporodní zdravotní péči. Pojistné budou za děti platit rodiče nebo zákonní zástupci ve stejné výši jakou osoby bez zdanitelných příjmů. 

NEPŘÍZNIVÉ ZMĚNY

 • Zákonodárci přijetím poslaneckého návrhu zákona nenapravili dlouhotrvající nespravedlivou situaci všech ostatních dětí cizinců s dlouhodobým pobytem (kromě novorozenců). Rodiče těchto dětí se tak nadále budou muset při každé návštěvě lékaře obávat, zda jim komerční pojišťovna náklady na péči proplatí, či zda se při větších zdravotních komplikacích nebudou muset zadlužit, aby mohli nezbytnou zdravotní péči pro své děti uhradit    
 • Jelikož byl schválen i monopol Pojišťovny VZP na 5 let, a to i přes kritiku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (zde) a České národní banky (zde), očekáváme, že dojde ke zdražení komerčního pojištění a k případnému rozšíření výluk. 
 • Stejně tak zákonodárci zpřísnili podmínky pro nesezdané páry občan ČR/EU-cizinec. Pro tyto páry bude společné soužití těžší než doposud. Zpřísnění se týká i osob, které jsou závislé nebo vyživované českým občanem nebo občanem EU. Poslanci tak nejen zhoršují podmínky pro cizince ze třetích zemí, ale i pro občany ČR, kterým vytváří překážky pro rodinné soužití.