TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci mohou vyřešit zoufalou situaci nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí cizinců

TISKOVÁ ZPRÁVA: Poslanci mohou vyřešit zoufalou situaci nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí cizinců

Dne 2. června jde do třetího čtení novela zákona o pobytu cizinců, doplněná o pozměňovací návrh poslanců P. Třešňáka, J. Čižinského a F. Kopřivy. Návrh usiluje o nápravu problematické situace dětí cizinců s dlouhodobým pobytem v České republice a zavádí jejich začlenění do systému veřejného zdravotního pojištění. Navrhované změny by těmto dětem zajistily standardní přístup ke zdravotní péči a vyřešily by tak mimořádně závažný a naléhavý problém nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí. Na rozdíl od českých dětí by pojistné zálohy hradili rodiče/cizinci.

V současné době musí děti cizinců pracujících v České republice a pocházejících ze zemí mimo EU spoléhat na drahé a nespolehlivé komerční pojištění. Pokud jsou tyto děti chronicky nemocné nebo se narodí předčasně, komerční pojišťovny je mohou z pojištění vyloučit nebo léčbu hradí jen z malé části.   Rodiče tak musí nezbytnou péči platit, cestovat za ní do země původu, případně se stanou dlužníky zdravotnických zařízení.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty má k dispozici soubor alarmujících kazuistik, které dokládají, že stávající systém může být pro rodiny cizinců zničující a že výhodný není ani pro zdravotnická zařízení. K nejsmutnějším patří případy dětí, které se narodily například s vrozenou vadou a které komerční pojišťovny odmítly pojistit, takže rodičům kromě starosti o nemocné novorozeně vyvstaly někdy i milionové dluhy za poporodní péči. Existují i případy, kdy děti po porodu zemřely a rodiče kromě této ztráty museli ještě řešit úhradu vynaložené péče.

„V naší praxi se setkáváme s opravdu tragickými příběhy rodin cizinců, které bez vlastního zavinění skončí v obrovských finančních problémech, a to často v situaci, kdy mají vážné nemocné dítě nebo jejich dítě dokonce zemře. Nemají žádné nástroje, jak těmto situacím předejít, což osobně považuji za velkou nespravedlnost systému komerčního zdravotního pojištění cizinců. Poslanecký návrh může po mnoha letech přinést řešení pro děti i jejich rodiče.“ říká Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.

Stávající praxi v ČR dlouhodobě kritizuje také Veřejný ochránce práv a evropské a mezinárodní organizace. Vyloučení dětí cizinců z veřejného pojištění je navíc v rozporu s mezinárodními dokumenty, které Česká republika přijala, zejména s Úmluvou o právech dítěte či s Chartou základních práv EU.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty proto pozměňovací návrh poslanců P. Třešňáka, J. Čižinského a F. Kopřivy vítá a podporuje. Považujeme jej za příležitost k alespoň částečné nápravě současného stavu a za šanci na spravedlivější budoucnost pro mnoho dětí a rodin žijících v České republice.

V případě zájmu velmi rádi poskytneme podrobnější informace o situaci nebo zprostředkujeme kontakt na rodiny, kterých se problematika týká.

 

Kontakt

Magda Faltová,

ředitelka Sdružení pro integraci a migraci a předsedkyně Výboru pro práva cizinců

faltova@migrace.com, tel. 731 584 126

Elena Tulupova,

health policy officerka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty

tulupova@migracnikonsorcium.cz, tel. 775 654 563

 

TISKOVÁ ZPRÁVA_v PDF_ke stažení