Zvýšení úrovně českého jazyka pro získání trvalého pobytu z A1 na A2

Dne 19. 4. 2021 schválila vláda novou povinnost pro cizince, kteří chtějí v České republice získat trvalý pobyt. Doposud platilo, že pokud cizinec žádal o povolení k trvalému pobytu, musel ke své žádosti doložit i doklad o úspěšném vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce. Od 1. září 2021, kdy vládní nařízení nabývá účinnosti, budou ovšem žadatelé muset skládat zkoušku na úrovni A2.

V praxi to znamená, že pokud cizinec předloží žádost o trvalý pobyt do konce srpna 2021, bude moci v rámci této předložené žádosti stále skládat zkoušku na úrovni A1. Dle informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou první termíny pro zkoušku A2 dostupné v listopadu 2021. Do konce roku budou také dostupné termíny pro zkoušku A1 pro žadatele, kteří svou žádost o trvalý pobyt podali do 31. 8. 2021.

První zmínka o možném navýšení úrovně zkoušky z českého jazyka se objevila v roce 2015 v dokumentu Strategie migrační politiky České republiky a dlouhodobě se objevuje i v Koncepci integrace cizinců. Hlavním důvodem ke zvýšení požadované úrovně českého jazyka je dle MŠMT to, že znalost jazyka na úrovni A1 neumožňuje samostatnou komunikaci cizince v běžných situacích. Více informací o této změně a odpovědi na základní otázky naleznete v článku MŠMT na tomto odkazu.

Jaké konkrétní změny vládní usnesení přináší?

1) Za druhý a jakýkoliv další pokus o složení zkoušky A2 se bude nově platit 2500 Kč místo dosavadních 1500 Kč. První pokus bude i nadále proplácet Ministerstvo vnitra.

2) Dosud byly počty pokusů za rok ke složení zkoušky neomezené, nově bude mít žadatel možnost skládat zkoušku pouze 3x ročně.

3) Uchazeč se bude muset přihlásit na zkoušku min. 14 dnů před konáním7 dnů před konáním zkoušky se osobně dostavit do zkušební instituce a podepsat přihlášku, pokud tak neučinil při osobním přihlášení.

4) Pokud se žadatel nebude moci ke zkoušce dostavit, bude se muset omluvit nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky, jinak termín propadne. To neplatí v případě, že žadatel se nebude moct zkoušky zúčastnit ze závažného zdravotní či jiného vážného důvod.

5) Nově také platí, že uchazeč bude vždy skládat písemnou i ústní část zkoušky.

6) Uchazeči si budou moct vyzvednout osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky od 9. dne po vykonání, nikoliv v ten samý den, jako je tomu doposud.

Cizinci se při přípravě na zkoušku můžou obrátit na oficiální stránku ke zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt, kterou provozuje Národní pedagogický institut České republiky, případně na stránku na Facebooku. Bezplatné jazykové kurzy pro cizince mimo země EU poskytují Centra na podporu integrace cizinců.