Setkání právní skupiny 30. 4. 2021

Sledujeme tři klíčové novely týkající se cizinců, které čekají v různých fázích v Poslanecké sněmovně. Připomínkovali jsme Zprávu o stavu lidských práv za rok 2020. Nadále sledujeme a připomínkujeme dokumenty týkající se financování EU fondů na příští programové období 2021-2027. Bylo schváleno zvýšení úrovně ČJ pro trvalý pobyt z A1 na A2. 

Přehled dění v legislativě

  • Novela zákona o azylu a ZPC – čeká v Poslanecké sněmovně na 1. čtení, do voleb se už zřejmě neprojedná
  • „Průkazová novela“ ZPC – pozměňovací návrhy otevírají možnost veřejného zdravotního pojištění pro děti cizinců.  
  • Novela zákona o státním občanství – 19. 3. byla projednána na garančním výboru pro bezpečnost, který vyslovil souhlas s návrhem zákona. Právní skupina vytvořila právní analýzu a factsheet shrnující hlavní problematické body, nadále sledujeme, kdy novela půjde do 2. čtení.
  • Vyhláška k adaptačně integračním kurzům – od začátku roku platí pro cizince ze třetích zemí povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz. Kurzy organizované Integračními centry by měly v nejbližší době začít.  
  • Zvýšení jazyka z A1 na A2 pro trvalý pobyt – nařízeno bylo schváleno vládou, v účinnost vstoupí 1. září 2021. Nově tak budou muset cizinci při žádosti o trvalý pobyt dokládat jazykovou zkoušku z češtiny na úrovni A2. Do konce roku budou dostupné i kurzy pro úroveň A1 pro cizince, kteří si podali žádost o TP do konce srpna 2021. 

 

Koordinaci právní skupiny zajišťuje Klára Besuchet (besuchet@migracnikonsorcium.cz)