Začít ve škole společně: cizojazyční žáci představují jedinečnou příležitost pro české školství

Začít ve škole společně: cizojazyční žáci představují jedinečnou příležitost pro české školství

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR spolu s META o. p. s. spouštějí za podpory Dětského fondu OSN (UNICEF) a Nadace České spořitelny online kampaň Začít společně ve škole která podporuje pozitivní přijetí ukrajinských žáků českou veřejností, zejména v regionech, kde je nedostatek kapacit ve školách, jako je Středočeský kraj, Plzeňský kraj nebo Praha.

Do českých škol od začátku války nastoupilo přes 50 tisíc ukrajinských uprchlických dětí. Tento počet znamená až zdvojnásobení počtu vícejazyčných dětí ve školách, což bylo výzvou pro celé české školství. Z celkového počtu žáků ve školách tvoří ukrajinští studenti necelá 3 procenta.

Míra úspěšnosti, se kterou se školy dokázaly s nárůstem počtu žáků vyrovnat, je různá: ty školy, které mají s inkluzí a podpůrnými opatřeními zkušenost, přijímají ukrajinské žáky relativně hladce, pak jsou v regionech i mnohé takové, které nepřijaly žádné. Příklady dobré praxe jsou nyní tím, na čem může české školství stavět a zavádět osvědčené postupy do práce nejen s cizojazyčnými dětmi, ale se všemi dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Zásadní pro začlenění dětí je vhodně nastavené adaptační období, jazykové vzdělávání a postupné odstraňování bariér při zapojování do běžné výuky. Z toho důvodu byla do českého vzdělávacího systému po příchodu ukrajinských uprchlíků zavedena pozice ukrajinského asistenta pedagoga. Asistentů, psychologů i interkulturních pracovníků je ale potřeba mnohem více.

 Asistenti pedagoga byli potřeba ve větší míře už před válkou, jsou totiž přínosem pro všechny děti, nejen pro ty vícejazyčné nebo ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky současné situaci, kdy přišly tisíce ukrajinských žáků naráz, máme jedinečnou příležitost systém reformovat: navýšit investice, podpořit vzdělávání vyučujících a zaměstnávání asistentů pedagoga a zvýšit tak rovné příležitosti nejen pro vícejazyčné děti,” upozorňuje Kristýna Titěrová, programová ředitelka organizace META. o.p.s. 

Aktuálním problémem nejsou jen nedostatečné kapacity personální, ale i prostorové, zejména ve středním školství, kde počet zájemců o studium dle statistik CERMAT stoupl oproti loňskému roku o přibližně 10 000. Nedostatek kapacit nesouvisí s příchodem ukrajinských žáků, ale jde o dlouhodobý nedostatek systému, stejně jako bariéry pro vícejazyčné žáky, kterých v Česku již roky stabilně přibývá, nebo zmíněný nedostatek asistentů pedagoga. 

Příchod žáků ze zahraničí představuje velkou výzvu, ale zároveň i možnost rozšířit a posílit celý vzdělávací systém. Česká republika ukázala obrovské odhodlání poskytnout vzdělání všem dětem, včetně uprchlíků. Konflikt se stále protahuje a vyhlídky do budoucna zůstávají nejisté, je důležité, aby se děti i mladiství vzdělávali a rozvíjeli svůj potenciál. Zapojení dětí z různých prostředí do tříd navíc obohacuje všechny žáky, říká Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.

Kampaň zaměřená na školství je součástí širší strategické komunikace na jednotlivá témata (např. také trh práce nebo bydlení), kterou Konsorcium připravuje v rámci www.zacitspolecne.cz. Současná komunikační kampaň navazuje na kulaté stoly s pedagogy a ukrajinskými rodiči a ukazuje, jak prospěšní jsou asistenti pedagoga pro všechny děti ve třídě. 

I v tomto tématu se držíme toho, že reformy školství nebo sociálního systému potřebujeme všichni a příchod statisíců lidí je dalším podnětem, abychom změny rychle nastartovali. Vzdělávání ukrajinských dětí vnímáme jako zásadní formu podpory Ukrajinců,” říká Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia. Konsorcium a META o. p. s. budou svá sdělení komunikovat na sociálních sítích, skrze audiospoty v rádiích i v out-of-home formátech u lokálních dopravců. Podpořily ji v tom UNICEF a Nadace České spořitelny. Provedení kampaně se ujalo kreativní a mediální studio Advertia Digital. 

Kontakty pro média:
Petra Schwarz Koutská, koordinátorka pro média
+420 731 606 854
koutska@migracnikonsorcium.cz

Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia
+420 777 231 668
krchova@migracnikonsorcium.cz

Kristýna Titěrová, programová ředitelka META o. p. s.
+420 777 952 109
titerova@meta-ops.cz