Aktuální počty uprchlíků z Ukrajiny v České republice

Od začátku ruské agrese získalo v České republice dočasnou ochranu více než 504 tisíc lidí, prchajících před válkou na Ukrajině, a téměř 454 tisíc jich bylo registrováno na území.

Pokud tito uprchlíci z Ukrajiny chtěli dočasnou ochranu do 31. března 2024 prodloužit, museli se do konce března letošního roku elektronicky zaregistrovat na Informačním portálu pro cizince, spravovaném Ministerstvem vnitra. V opačném případě jim dočasná ochrana zanikla.

Díky této registraci byly získány hodnověrné údaje o aktuálním počtu uprchlíků z Ukrajiny na území České republiky, kteří zde chtějí i nadále zůstat. K 1. dubnu 2023 jich bylo 325 742, což je o zhruba 30 % méně, než uváděly dosavadní oficiální údaje. Tato necelá třetina uprchlíků se tedy buď vrátila zpět na Ukrajinu, nebo pokračovala dále do jiného státu. Jejich aktuální prostorové rozmístění a demografické charakteristiky najdete v našem přehledu.