UKONČENÝ PROJEKT: Společně za práva migrantů

Celkovým cílem projektu byla realizace advokačních, monitorovacích a medializačních aktivit v kontextu poslání Konsorcia, kterým je prosazování transparentní migrační, azylové a integrační politiky, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Projekt taky měl za cíl zvýšit občanskou participace migrantů a zajistit pluralitní objektivní informování veřejnosti o postavení migrantů v ČR/EU.

V rámci projektu proběhla Kampáň za přijímaní uprchlíků a byl vydán Migrační manifest Konsorcia.

Financováno z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace: duben 2015-březen 2016