Společně a lépe – posílení kapacit Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

V září 2016 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu financovaného z Operačního programu zaměstnanost, jehož cílem je vybudování funkční střešní organizace a rozvoj spolupráce členských organizací, osvětová činnost v oblasti sociálního začleňování migrantů a zvyšování odbornosti a metodické podpory v oblasti práce s migranty. V rámci projektu proběhnou odborné semináře, strategické setkání, pracovní skupiny, osvětové workshopy a semináře. Také vydáme několik publikací související s tématem migrace a integrace cizinců v ČR.

Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

Realizace: Září 2016-srpen 2018