Setkání advokační skupiny 27. 5. 2021

V rámci advokačních konzultací se společně se SIMI snažíme o vytvoření registru (ne)spolehlivých zaměstnavatelů zařazených ve vládních programech pracovní migrace. Pokračujeme ve sledování vývoje v legislativě a financování EU fondů pro programové období 2021-2027. Obzvláště se zaměřujeme na zařazení novorozenců a ideálně všech dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění. Připomínkovali jsme Zprávu o stavu lidských práv za rok 2020. 

 Přehled dění v legislativě

  • Novela zákona o azylu a ZPC
  • „Průkazová novela“ ZPC 
  • Novela zákona o státním občanství
  • Zvýšení jazyka z A1 na A2 pro trvalý pobyt


Školství – systémová podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Zdravotnictví – očkování pro cizince s komerčním pojištěním, zahrnutí novorozenců do systému veřejného zdravotního pojištění 

Předsednictví ČR v Radě EU – téma migrace a integrace

Koordinaci advokační skupiny zajišťuje Klára Besuchet (besuchet@migracnikonsorcium.cz)