Setkání právní skupiny 25. 6. 2021

Sledujeme tři klíčové novely týkající se cizinců, které čekají v různých fázích v Poslanecké sněmovně. Novela zákona o pobytu cizinců prošla do Senátu. Nadále sledujeme a připomínkujeme dokumenty týkající se financování EU fondů na příští programové období 2021-2027. Byly přijaty nové kvóty pro vládní programy ekonomické migrace. 

 Přehled dění v legislativě

  • Novela zákona o azylu a ZPC – již několik měsíců čeká v Poslanecké sněmovně na 1. čtení, do voleb se již neprojedná.
  • „Průkazová novela“ ZPC – 15. 6. se návrh zákona dostal do Senátu, kde byl přikázán k projednání garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jako výboru garančnímu a dále Výboru pro zdravotnictví a Ústavně-právnímu výboru. Zahraniční výbor společně s výborem pro zdravotnictví přijali pozměňovací návrhy, které do systému veřejného zdravotního pojištění zahrnuly všechny děti cizinců s dlouhodobým pobytem a odstranily navrhovaný monopol Pojišťovny VZP na poskytování komerčního pojištění cizinců. Ústavně-právní výbor doporučil návrh zákona zamítnout. Novela se bude dále projednávat na schůzi Senátu, která se bude konat 1. 7. 2021. 
  • Novela zákona o státním občanství – 19. 3. 2021 byla projednána na garančním výboru pro bezpečnost, který vyslovil souhlas s návrhem zákona. Právní skupina vytvořila právní analýzu a factsheet shrnující hlavní problematické body, do voleb se ale novela už neprojedná.
  • Kvóty ekonomické migrace – vláda vydala nové nařízení ohledně maximálního počtu žádostí o zaměstnanecké karty podaných na zastupitelských úřadech. Došlo k navýšení roční kvóty pro žádosti podávané v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec na zastupitelských úřadech v Kišiněvě a Nursultanu, a to o 600 žádostí, dále se snížila roční kvóty pro žádosti podávané v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec na velvyslanectví v Bělehradu o 600 žádostí. Nově se zavedly kvóty pro náběr žádostí na zastupitelském úřadu v Bratislavě ve výši 150 žádostí ročně, která bude vyhrazena pouze pro účastníky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál. Změnila se i situace na ambasádě v Hanoji, kde budou moci zájemci podávat žádosti pouze v rámci Programu klíčový a vědecký personál. 
  • Vyhláška k adaptačně integračním kurzům – od začátku roku platí pro cizince ze třetích zemí povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz. Kurzy organizované Integračními centry začaly v červnu 2021 a jsou dostupné v 9 jazycích. 

 

Koordinaci právní skupiny zajišťuje Klára Besuchet (besuchet@migracnikonsorcium.cz)