Pomoc dětem na útěku: projekt odstartován

"Pomoc dětem na útěku" je občanská iniciativa, která na dálku podporuje několik desítek uprchlických dětí na řeckém ostrově Lesbos. Základní životní potřeby zajišťuje těmto dětem řecká nezisková organizace Iliaktida s finanční podporou UNHCR. Češi nabízejí přilepšení ke stravě a lékařské péči, ale jinak půjdou peníze vybrané ve veřejné sbírce hlavně na vzdělání. A vzdělání, to je vstupenka do "normálního" života.

Iniciativa Pomoc dětem na útěku vznikla na jaře 2020. Jedna z jejích zakladatelek MUDr. Hana Pospíšilová, která jezdí do řeckých uprchlických táborů pomáhat dlouhodobě, k tomu říká, že projekt má dva cíle: „Jednak je to samozřejmě pomoc dětem, ale zároveň pro nás bylo důležité, abychom se jako Češi nemuseli v Evropě stydět. Německo, Švýcarsko, Lucembursko a další státy si vzaly z Řecka desítky dětí bez doprovodu. My dnes můžeme říct, že česká občanská společnost se stará o 144 dětských uprchlíků. Nemáme je sice doma, ale společenství dárců jim pomáhá na dálku, záleží nám na každém z nich a budeme sledovat jejich další osudy a podporovat je.“

Během jara se do společenství dárců přihlásilo přes 180 lidí, kteří se zavázali přispívat po dobu jednoho roku částkou ve výši několika set korun měsíčně. S vedením organizace Illiaktida bylo domluveno, že vybrané prostředky budou použity především na vzdělávání, což dětem v budoucnu umožní lepší integraci do evropské společnosti. V případě nutnosti budou peníze využity na zdravotní péči, právní služby a další nezbytné potřeby dětí.

Přímo na Lesbu působí koordinátorka Renata, která v Řecku prožila jako dobrovolnice téměř 6 let a k projektu říká: „Illiaktida pokrývá velikou část nákladů na život dětí a poskytuje jim poměrně slušný servis – jsou na tom tedy lépe než jiné děti v jejich situaci – nemusejí na náměstích prodávat drogy, prostituovat se v parcích nebo spát na hromadě odpadků. Ale to přece neznamená, že pomoc těmto dětem nemá význam… Pokud budeme spolupracovat s nějakým projektem, chceme přece, aby odváděl dobrou a zodpovědnou práci! A my se můžeme podílet na udržitelnosti projektu a rozvoji dětí, které po dosáhnutí dospělosti budou bohužel stále ve velké nevýhodě oproti svým vrstevníkům. Bohužel není výjimkou, že tyto děti na prahu plnoletosti končí v aténských parcích, ulicích a vězeních. Projekt bude považován za úspěšný, pokud právě tyto ohrožené děti takto neskončí a budou mít možnost žít kvalitní život jako každý z nás.“

První peníze již byly do Řecka odeslány a na místě už stojí i česká jurta, kde budou některé programy pro děti probíhat. Webové stránky projektu teprve vznikají, ale první textové výstupy najdete ZDEZDE.

Do budoucna jsou možnosti otevřené – někteří z podporovatelů projektu mají pěstounské zkušenosti, a pokud by česká vláda přehodnotila svůj odmítavý postoj k relokacím, rádi by se dětí ujaly se vším všudy. Ale důležité jsou i menší nabídky. Na začátku léta věnovali manželé Osičkovi 8000 korun, které měly být vynaloženy výhradně na zmrzlinu a zpříjemnily léto 144 dětem Illiaktidě, dalším 77 dětem v safe zone Moria a ještě skupině dětí nemocných či s postižením 🙂

Foto: Illiaktida, Lesbos, Řecko