Mýty a realita: Imigrace z Blízkého východu a severní Afriky do ČR

Petr Felčer (redaktor Online Encyklopedie migrace) napsal dokument v rámci projektu „SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“, který realizuje Diakonie ČCE díky programu Evropské unie pro vzdělávání a osvětu (Development Education and Awareness Raising – DEAR).

Text pojednává o imigraci ze zemí Blízkého východu a severní Afriky do České republiky. Krátce shrnuje historii a vývoj této imigrace ve 20. století v někdejším Československu a dále se zaměřuje na současné blízkovýchodní přistěhovalecké komunity v České republice se zřetelem k míře jejich integrace, k jejich aktivitám a mediálnímu obrazu.

Text vychází jednak z dostupných monografií, studií a článků, které k tématu dosud vyšly, jednak z oficiálních statistických údajů.

Tématem migrace osob z Blízkého východu, jemuž se v letech po tzv. uprchlické krizi v roce 2015 dostalo až nepřiměřené mediální pozornosti (viz dále), se okrajově zabývá několik českých monografií o islámu v českých zemích, dílčím tématům s ní spojeným se věnuje řada sociologických studií i diplomových prací. Jelikož je tato imigrace v Česku stále poměrně nevýznamná, dosud zcela chybí akademické zpracování některých nejpočetnějších komunit, jež v Česku momentálně žijí. Dobře popsány jsou zejména etablované komunity Syřanů a Iráčanů, proto se o nich v textu pojednává podrobněji. Dále je zmíněna i komunita turecká, která v posledních letech narůstá. 

Celý text si můžete přečíst zde: Mýty versus realita – Imigrace z BV do ČR