Lex Ukrajina II: schválené změny

Na konci června vstoupily v platnost novely (č. 175/2022 Sb., č. 198/2022 Sb. a č. 199/2022 Sb.) zákonů, které tvoří tzv. lex Ukrajina. Ve shrnutí níže jsou změny přijaté novelami označovanými jako Lex Ukrajina II značeny červeně. Týkají se dočasné ochrany, zdravotního pojištění, trhu práce, humanitární dávky, podpory ubytování uprchlíků, sociálních služeb, dětských skupin, školství nebo mezení vstupu a pobytu pro občany Ruska a Běloruska.

Lex Ukrajina II – Shrnutí