Dochází ke změně podmínek zdravotního pojištění po uplynutí 150 dnů od udělení dočasné ochrany

Povinnosti s tím spojené se týkají zejména dospělých pojištěnců ve věku od 18 do 65 let, kteří již nebudou automaticky zařazení mezi pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát.

– děti do 18 let a dospělí od 65 let nadále zůstávají státními pojištěnci

– dospělí od 18 do 65 let musí řešit otázku placení pojistného samostatně

– studenti od 18 do 26 let musí pojišťovně doložit potvrzení o studiu nebo čestné prohlášení

– zaměstnanci v pracovním poměru, ze kterého je odváděno zdravotní pojištění, nemusí pojišťovně nic hlásit – oznamovací

povinnost má zaměstnavatel, ten také odvádí zdravotní pojištění.

– osoba pečující celodenně o dítě/děti doloží zdravotní pojišťovně doklady o věku dětí a o vztahu k dítěti (rodič, opatrovník) a čestné prohlášení, že má dítě v péči, pak platí pojistné stát

– osoba závislá na péči nebo pečující o osobu závislou na péči se musí evidovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pak platí pojistné stát – pojišťovně je nutné doložit potvrzení o evidenci na ÚP (možná bude v budoucnu řešeno hlášením z ÚP na ZP, zatím pojištěnec musí informovat pojišťovnu sám)

– OSVČ je sám plátcem zdravotního pojištění, standardně se hlásí k pojišťovně

– osoba bez zdanitelných příjmů je sama plátcem zdravotního pojištění, musí skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně a platit

pojistné ve výši 2187 Kč měsíčně

ZMĚNA v oblasti ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ uprchlíků z Ukrajiny_updated

Зміни в області Медичного страхування