Česká vláda nepodepíše Globalní kompakt o migraci, ale měla by

Konsorcium je znepokojen nedávným rozhodnutím české vlády nepřijmout Globální kompakt OSN o migraci. Policy officer Konsorcia byl přítomen u několika setkání, během kterých byl kompakt vytvořen. Plně stojíme za jeho obsahem a věříme, že je to dokument, který pomůže všem zúčastněným zemím lépe se vyrovnat s výzvami globální migrace.

Česká vláda se rozhodla nepřijmout Globální kompakt OSN o migraci. Dokument přitom řeší celou řadu priorit Česka v oblasti migrace (například boj proti pašeráctví, odbourávání příčin migrace, návraty neúspěšných žadatelů o azyl) a reaguje na potřebu globální spolupráce na řešení tohoto problému. K posunu od nedávné podpory, kterou ministr Hamáček dokumentu vyjadřoval a současnému odmítnutí zřejmě přispěly i různé dezinterpretace dokumentu a mýty, které se o něm šíří. Ve spolupráci s našimi členy jsme dali vytvořili přeheldy leták, který uvádí na pravou míru tyto mýty: