Jak se můžou lokální aktéři úspěšně zapojovat do integrace cizinců?

Nová publikace Konsorcia přináší poznatky a příklady dobré praxe v integraci cizinců na lokální úrovní. Je vysledkem řady osobních setkání s lokálními aktéry v ČR a v zahranicí a výzkumu v této oblasti v průběhu posledních dvou let.

V letech 2017 a 2018 uspořádalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty čtyři uzavřené kulaté stoly v regionech se zástupci samospráv, orgánů státní správy, zaměstnavatelů, agentur práce, nevládních organizací a cizineckých komunit. Zároveň ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung Praha a Národní galerií v Praze zorganizovalo celodenní konferenci k tématu kreativních přístupů vůči integraci cizinců na lokální úrovni. V obou těchto formátech se do hloubky diskutovaly problémy, výzvy, ale i příklady dobré praxe související s integraci cizinců na místní úrovni.

Nová publikace Konsorcia má ambici tyto zkušenosti shrnout, zhodnotit a vybrat z nich příklady dobré praxe hodné následování. Integraci cizinců na lokální úrovni přitom rámuje širšími trendy migrační politiky České republiky a v tomto kontextu také pojmenovává hlavní výzvy pro nadcházející roky. Závěrem formuluje sadu doporučení pro jednotlivé aktéry zapojené do politiky integrace cizinců, od místních a krajských samospráv přes zaměstnavatele až po Ministerstvo vnitra jako centrální orgán migrační a integrační politiky ČR.

 

Celou publikaci můžete stáhnout zde.

 

Publikace byla vytvořená v rámci rámci projektu Společně a lépe, financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu.