UKONČENÝ PROJEKT: Společně a lépe

V říjnu jsme ukončili realizaci projektu "Společně a lépe – posílení kapacit Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR", který byl financován z Operačního programu zaměstnanost Evropské unii.

Z původních 24 měsíců, projekt byl prodloužen o dva měsíce. Hlavním cílem projektu bylo podořít funkční střešní organizace, nadále rozvíjet spolupráce členských organizací, vytvářet osvětovou činnost v oblasti sociálního začleňování migrantů a zvyšování odbornosti a metodické podpory v oblasti práce s migranty.

Aktivity projektu

Proběhlo 4 odborné kulaté stoly na téma integrace cizinců na lokální úrovní v Pardubících, Brně, Nymburku a Praze. Těchto setkání se zúčastnili zástupce obcí, krajů, místních zaměstnavatelů a neziskových organizací.

V rámci projektu vyšlo dvě větší publikací:

Výšla řada analýz, mediálních výstupů a odborných textů, včetně Migrace v kontextu demografických trendůFungování Společného evropského azylového systému a dalších.

K posílení a rozvoji Konsorcia proběhla celá řada aktivit jako pravidelné setkání pracovních skupin, které propojují členské organizace, strategické planování, tři odborné semináře pro členy, advokačně-komunikační školení pro členské organizace za účasti lektorů ze zahraničí, vznikl strategický plán, rovněž jako advokační, mediální a fundraisingové strategie.

 

Projekt byl financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

Realizace: Září 2016-ŘÍJEN 2018