Nový projekt: Usilujeme o férovou migrační politiku

Podílíme se na novém projektu podpořeném z Active Citizens Fund.

Cílem projektu je přispět ke změnám v oblasti migrační, azylové a integrační politiky a legislativy a posílit ochranu práv migrantů a migrantek v České republice. Téma se úzce dotýká problematiky lidských práv a podmínek pro integraci cizinců v ČR.

O dosažení vytyčených cílů budeme usilovat prostřednictvím advokačních, analytických a informačních aktivit a zaměříme se také na budování spolupráce se subjekty, které se v tématu neprosazují, přestože se jich dotýká.

Projekt je realizován ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraciOrganizací pro pomoc uprchlíkům.

 

Doba trvání: od 1.3.2020 do 28.2.2023