Tváře migrace: Jak pomoci obnově Sýrie

Dokument vytvořený v rámci projektu DEAR si klade za cíl popsat humanitární situaci a potřeby obyvatel v Sýrii i v sousedních zemích a upozornit na některé problémy, jež i nadále brání poskytování adekvátní humanitární pomoci a brzké obnově (tzv. „early recovery“). Dokument rovněž nastiňuje možné způsoby řešení a doporučení pro humanitární organizace a dárce i pro české a evropské politiky.

Syrská vláda a její spojenci by chtěli zahájit obnovu země, dosud na ni však nezískali žádné významné finanční prostředky. Rusko se snaží přesvědčit vlády některých zemí, aby zmírnily sankce vůči Sýrii a uvolnily prostředky na její obnovu, ale EU a většina jejích členských států podmiňují poskytnutí financí na obnovu kroky, které by vedly ke skutečné politické transformaci země. Přestože syrský režim i Rusko finanční prostředky zoufale potřebují, nejsou ochotni učinit žádné významné ústupky.

EU a její členské státy tak čelí dilematu, zda zmírnit své restrikce a zabránit tak zhroucení základních služeb, umožnit obnovu válkou zničené země a tím zmírnit utrpení jak místních obyvatel, tak navrátilců, nebo zda se držet svých zásad a nadále podmiňovat poskytnutí financí hmatatelným politickým řešením. V prvním případě riskují legitimizování syrské vlády a spoluúčast na zneužívání moci a finančních prostředků režimem, který mimo jiné odměňuje režimu loajální subjekty, a omezení obnovy na oblasti tradičně loajální k vládě na úkor ostatních částí země. V druhém případě riskují další utrpení civilistů, vzrůstající nestabilitu, anebo dokonce pád na úplné dno, protože omezená humanitární pomoc sama o sobě nebude dostačující, ani neposkytne dlouhodobější řešení.

 

Jaké možnosti pro obnovu Sýrie existují, čtěte v dokumentu zde: Jak pomoci obnově Sýrie_policy paper_2020

 

Dokument byl publikován v rámci projektu „SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“, který realizuje Diakonie ČCE díky programu Evropské unie pro vzdělávání a osvětu (Development Education and Awareness Raising – DEAR).